fbpx

Nes kommune, bergvarme på skoler

Nes kommune bestemte seg for å fase ut de siste oljekjelene på sine bygg i 2016. Det var de tre skolene Framtun, Fenstad og Skogbygda som skulle konverteres til bergvarme. Arbeidet ble lagt ut på anbud, og Nordisk Energikontroll vant den offentlige konkurransen.

De tre anleggene har nå hver sin varmepumpe med effektene:
Framtun: Nibe F1345-40 kW
Fenstad: Nibe F1345-60 kW
Skogbygda: Nibe F1345-60 kW

I tillegg til varmepumpene har fyrhusene blitt fornyet i forskjellig grad:
Framtun: Ny elektrokjel, vakuumutskiller og vannbehandlingsanlegg. Oljekjelen er fortsatt installert som backup, men skal i teorien aldri benyttes.
Fenstad: Ny elektrokjel, vakuumutskiller og automatisk ekspansjonssystem, vannbehandlingsanlegg og samlestokk. Oljekjel og tank er fjernet for godt.
Skogbygda: Eksisterende elektrokjel ble vedlikeholdt, vakuumutskiller og automatisk ekspansjonssystem, vannbehandlingsanlegg og samlestokk. Oljekjelen er fortsatt installert som backup, men skal i teorien aldri benyttes.

For mer informasjon om prosjektet, ta kontakt med oss i Nordisk Energikontroll.

Kontakt oss