Setra vei - Holmenkollen

Nordisk Energikontroll installerer bergvarme i Setra vei i Holmenkollen. Byggeprosjektet til Neptune Properties startet i 2023 og omfatter 22 leiligheter i premium-segmentet, fordelt på 5 bygg.
Setra%20vei_prospekt
Prospektbilde Setra vei. Foto: neptuneproperties.no.
Nordisk Energikontroll skal installere 2 stk. Nibe F-1345-60kW varmepumper med samlet effekt på 120 kW. Én kompressor på 30 kW vil veksle mellom å produsere varme og varmt tappevann. Beboerne får også tilbud om komfortkjøling som tilvalg. Som spisslast vil det installeres en 140 kW elektrokjel. Det er lagt opp til en tappevannsløsning med 3 tanker à 1000 liter for akkumulering av tappevann med 9 kW el-element i hver tank for back-up. Det skal bores 10 energibrønner, med en samlet dybde på 3 000 meter.
 
Neptune Properties valgte Svalun AS som partner for finansiering og drift av anlegget i Setra vei. Som eier av energisentralen tar Svalun AS hele investeringen og vil levere energi uten at kunden må investere eller drifte selv.
22 leiligheter
4 040 m2 BRA
3 000 m2 felles- og p-areal
400 000 kWh varmebehov
120 kW varmepumpeeffekt
10 energibrønner
"Fremdriften går som planlagt. Arbeidet med boring av energibrønner nærmer seg ferdigstillelse. Etter dette gjenstår installering av energisentral med varmepumper. Det er estimert at leilighetene vil være klare for overtakelse i oktober. Vi tar over varmeanlegget etter ferdigstillelse og leverer konfliktfri, miljøvennlig og lønnsom energi til oppvarming, komfortkjøling og tappevann til kundene."

Knut Måløy, Daglig leder 
Svalun AS

Flere aktuelle prosjekter

enova-stotte

Enova støtte til borettslag og sameier

Lillo%20Terrasse%20maps2

Lillo Terrasse Borettslag

Borettslag fire boligblokker med totalt 264 leiligheter
Innstallert 8 stk. NIBE F1345-60 kW varmepumper
Total besparelse på 1 340 000 kWh/år (57,2%)
Lokverksted%20Narvik

Bane Nor

Bane NOR lokverksted i Narvik
Varmepumpen utnytter energien fra 5 energibrønner
Energikostnader redusert fra 366 366 til 151 866 kroner per år, som utgjør 41 prosent
BildeTor

Send oss en uforpliktende forespørsel, for gratis befaring, spørsmål eller pristilbud

Tor Sveine
Teknisk sjef
+47 913 09 703
salg@noen.no

 
Følg oss:
foelg-oss-facebook
foelg-oss-youtube