MS-senteret Hakadal


Nordisk Energikontroll har konvertert fra elektrisk oppvarming til vannbåren varme og installert bergvarme på MS-senteret Hakadal.
293709787_459421246185631_135837400515087008_n
MS-senteret Hakadal. Foto: www.facebook.com/mssenterethakadalas/

Rehabiliteringssenteret består av en ny del og en gammel del. I den nye delen av senteret, hvor radiatorer allerede var montert, installerte Nordisk Energikontroll en Nibe F-1345 60kW varmepumpe som forsyner radiatorene og varmebatteriet i ventilasjonssystemet. Varmepumpen er beregnet til å dekke størstedelen av energibehovet til oppvarming, som utgjør ca. 90% energidekning. Eksisterende 150 kW elektrokjele vil dekke spisslastbehovet på de kaldeste dagene.

I den gamle delen ble det opprinnelig benyttet elektrisk oppvarming. Nordisk Energikontroll konverterte til vannbåren varme og installerte 23 radiatorer. Vi installerte også en Nibe F-1345 40 kW varmepumpe som forsyner radiatorer, ventilasjonssystemet og tappevannsystemet. Varmepumpene henter energi fra 13 energibrønner med samlet dybde på 3 050 meter. Energibrønnene er prosjektert ut ifra historisk energiforbruk, effekt og grunnforhold.

For hovedfyrrommet er energibesparelsen estimert til 180 000 kWh/år. For tappevannsystem, ventilasjonsaggregatet og etablering av radiatorer i den gamle delen er energibesparelsen estimert til 125 000kWh/år.

MS-senteret
Visuell fremstilling av beregnet energibesparelseVarmepumpene benytter 144 000 kWh strøm
og leverer 500 000​ kWh med varme.


Omtrent 71% av byggets energiforbruk blir dekket av energi hentet fra fjellet under bakken.


«Nordisk Energikontroll har vært svært profesjonelle og hjelpsomme gjennom hele prosjektet. De har vært løsningsorientert og det har vært enkelt å samarbeide med dem, jeg anbefaler dem gjerne». 

Per Gunnar Furuberg, Eiendomsforvalter
MS-senteret Hakadal AS

Flere aktuelle prosjekter

enova-stotte

Enova støtte til borettslag og sameier

Lillo%20Terrasse%20maps2

Lillo Terrasse Borettslag

Borettslag fire boligblokker med totalt 264 leiligheter
Innstallert 8 stk. NIBE F1345-60 kW varmepumper
Total besparelse på 1 340 000 kWh/år (57,2%)
Lokverksted%20Narvik

Bane Nor

Bane NOR lokverksted i Narvik
Varmepumpen utnytter energien fra 5 energibrønner
Energikostnader redusert fra 366 366 til 151 866 kroner per år, som utgjør 41 prosent
BildeTor

Send oss en uforpliktende forespørsel, for gratis befaring, spørsmål eller pristilbud

Tor Sveine
Teknisk sjef
+47 913 09 703
salg@noen.no

 
Følg oss:
foelg-oss-facebook
foelg-oss-youtube