Bioenergi

På vår jakt etter fornybare energikilder til å erstatte fossile energikilder, må vi snakke litt om bioenergi. Bioenergi står blant annet sentralt når vi snakker om fjernvarme. 

Bioenergi 2018 (135 GWh)

I Oslo utgjorde bioenergi 8 % av energikildene til fjernvarme i 2018. Pellets stod for 70 % og bioolje for 30 % av benyttet bioenergi.
Tabellen er hentet fra Fjernkontrollen.no og viser fordelingen av energikilder til bioenergi i Oslo i 2018.
Bioenergi-2018_kakediagram
Bergvarme
En fin huskeregel for bioenergi er at det finnes i ting som kan råtne. Ordet bio betyr liv, og ganske ordrett betyr bioenergi at det er energi hentet fra levende organismer som planter og dyr. Dette er energi som ligger lagret i organisk materiale, og ved å benytte disse materialene i rå eller bearbeidet form, kan vi benytte oss av bioenergi. Bioenergi kan gi oss både varme og drivstoff!
 

Hva er bioenergi?

Du tenker kanskje ikke over det, men hver gang du fyrer med ved i peisen benytter du deg faktisk av bioenergi. I mange land brukes bioenergi i form av tørket avføring fra dyr til oppvarming. Dette er to eksempler på ubearbeidet bioenergi. 

Bearbeidet bioenergi innebærer høyere energitetthet, og pellets er et eksempel på det. I forhold til ubearbeidet tre er energiinnholdet høyere i pellets, men da koster det også mer enn tradisjonell ved. Pellets er relativt små enheter, slik at de lett kan transporteres og håndteres. De har også en lang holdbarhet og passer utmerket til lagring. En pellet-kjele kan stå for oppvarming av vann. Denne varmen kan transporteres gjennom radiatorer eller gulvvarme for oppvarming av rom. I tillegg kan du få oppvarming av tappevann.

Faktisk kan avfallet ditt også brukes til bioenergi! Matavfall fra Oslo omdannes til biogass og gjødsel på Romerike Biogassanlegg i Vormsund. Dette betyr at når du sorterer ut matavfallet ditt, bidrar du til at bioenergi benyttes til noe videre i kretsløpet. 
 
BildeTor

Send oss en uforpliktende forespørsel, for gratis befaring, spørsmål eller pristilbud

Tor Sveine
Teknisk sjef
+47 913 09 703
salg@noen.no

 

Bioenergi som drivstoff

Bioetanol og biodiesel er bioenergi som kan brukes som drivstoff, altså biodrivstoff. Bioetanol er basert på planter med høyt innhold av stivelse og sukker, for eksempel poteter og korn. Biodiesel blir laget av olje fra planter som for eksempel raps. Et eksempel på biodiesel er å blande rapsolje med metanol. Bioetnaol og biodiesel blandes gjerne med bensin eller diesel før bruk. 
 

Bioenergi som oppvarming

Bioolje blir fremstilt gjennom en oppvarmingsprosess uten oksygen, pyrolyse som det heter, og er et viktig biprodukt. Det er kjent som tretjære. Har du en oljekjele med fossil fyringsolje, kan du gå over til bioolje uten å bytte oljefyr og eksisterende oppvarmingsløsning. På den måten sparer du deg for store investeringskostnader til nye kilder. Derimot koster biooljen mer, så energikostnaden din vil øke dersom oljen skal stå for all oppvarming. Da bør du vurdere alternative oppvarmingsløsninger, som for eksempel varmepumpe. Dersom biooljen kun brukes som spisslast til andre oppvarmingskilder på de kaldeste dagene, er det derimot et godt alternativ. Pellets kan også brukes som spisslast.

I Nordisk Energikontroll har vi god erfaring med utfasing av oljefyr og erstatninger for disse. I mange tilfeller har biooljen blitt brukt som spisslast.
 

Bioenergi gir bærekraftig produksjon

Bærekraft er et stort fokusområde når vi snakker om bioenergi. Det handler også her, som ved andre fornybare kilder, om å ikke ta mer enn naturen kan erstatte. Siden trær er en stor ressurs til bioenergi, må vi også begrense fellingen av trær til et bærekraftig nivå – og samtidig tenke på hvor vi eventuelt dyrker skog til energiproduksjon. Det gjelder å ikke true naturmangfoldet i verden.
 
Følg oss:
foelg-oss-facebook
foelg-oss-youtube