ventilasjon_klimaanlegg_lysblaa

Ventilasjon

Ventilasjon handler om transport av luft inn og ut av bygget, og sørger for at brukere av et bygg opplever et visst komfortnivå. God ventilasjon er vesentlig for et sunt og behagelig inneklima. 
Nordisk Energikontroll AS er en totalentreprenør som sammen med sine dyktige underleverandører tilbyr løsninger for ventilasjonsanlegg til både bolig- og næringsbygg. Vi leverer ventilasjons- og klimaanlegg der vi vektlegger byggets helhetlige behov med fokus på både komfort og energibesparelse.
BildeTor

Send oss en uforpliktende forespørsel, for gratis befaring, spørsmål eller pristilbud

Tor Sveine
Teknisk sjef
+47 913 09 703
salg@noen.no

 
God ventilasjon sørger for at forurenset luft i bygget erstattes med frisk luft utenfra. Forurensinger i luften kan komme fra blant annet karbondioksid som vi puster ut, støvpartikler, matlaging, dyr og klær. I tillegg kan man oppleve fuktproblemer og muggvekst dersom luften ikke skiftes ut hyppig.

Vi tilbringer ofte store deler av dagen vår inne, det kan være at du er på jobb, skole eller hjemme. Da er det viktig å huske at et dårlig inneklima kan føre til helseskader som for eksempel hodepine, allergi og luftveisinfeksjoner. I tillegg kan man oppleve konsentrasjonsvansker og tretthet.

Når det er varmt og godt på sommeren kan man gjerne åpne vinduer og lufte bygget, slik at luften skiftes ut. Når temperaturen derimot synker på vinteren kan det medføre at vi ikke lufter like hyppig for å ta vare på varmen inne. På den måten kan du få kondens på vinduer blant annet, og det kan oppstå fare for muggdannelse.

God ventilasjon er altså viktig både for både bygg og mennesker, samt et godt steg i riktig retning mot å oppnå et tilfredsstillende inneklima. Ventilasjon sørger altså for at man kan tilføre frisk luft, og samtidig fjerne støvpartikler, forurenset luft og fuktighet fra bygget.
Ventilasjon-1
Følg oss:
foelg-oss-facebook
foelg-oss-youtube
Hva skal du oppnå gjennom ventilering? Hvem skal du ventilere for? Dette er spørsmål som legges til grunn hvordan ventilasjonssystemene utformes.

Vi skiller gjerne mellom komfort- og prosessventilasjon. Gjennom komfortventilasjon ønsker man gjerne at brukerne av bygget skal trives best mulig i de forholdene som ligger til grunn. Dette kan for eksempel gjelde kontorbygg eller bolig.

Prosessventilasjon er viktig dersom man har større fokus på å ivareta forhold som sikrer kvaliteten på industriprosesser. Ta kontakt med oss, så kan vi drøfte sammen hva som passer dine og byggets behov.


Det finnes tre kategorier for ulike ventilasjonsprinsipper det er verdt å kjenne til:

  • Naturlig ventilasjon
  • Mekanisk ventilasjon
  • Hybrid ventilasjon
Naturlig ventilasjon
Mekanisk ventilasjon
Hybrid ventilasjon