Om oss

Nordisk Energikontroll er totalentreprenør på varme- og kjøleanlegg. Våre ansatte har opparbeidet lang erfaring og god faglig kompetanse gjennom 25 år.

Vi har over 10 års erfaring med større varmepumpeinstallasjoner som henter energien fra berg, luft og sol. Se våre referanser for ytterligere informasjon.

Høsten 2020 ble også Eidsiva Bioenergi og Akershus Energi medeiere i selskapet, og sammen kan vi levere skreddersydde løsninger for oppvarming og kjøling med fornybar energi!

Nordisk Energikontroll er et solid selskap med AAA-rating.
Enøk og oppgradering av varmesentraler. 
Vi har spesialiert oss på integrering av varmepumper i store energisentraler.

Større tekniske entrepriser
Større tekniske entrepriser hvor ventilasjon og varme er sentralt. Sammen med Ing. S. D. Baastad har vi etablert «byggdrift-alliansen», hvor vi sammen kan løse de fleste utfordringer innen dette fagfeltet. Vår fordel er at vi er en effektiv og oversiktlig gruppe med høy teknisk og prosjektfaglig kompetanse.
 

Vi tilbyr styring og optimalisering av drift. 

Vi har lang erfaring med styring og overvåking av fyringsanlegg med vannbåren varme. Vi bidrar med produkter og løsninger som gir lavere energikostnader, bedre kontroll på driften og markedstilpasning for å oppnå lavest mulig energikostnader.
 

Service

Vi tilbyr service på energisentraler med varme og kjøling.
Følg oss:
foelg-oss-facebook
foelg-oss-youtube