Om oss

Nordisk Energikontroll er totalentreprenør på varme- og kjøleanlegg. Våre ansatte har opparbeidet lang erfaring og god faglig kompetanse gjennom 25 år.

Vi har over 10 års erfaring med større varmepumpeinstallasjoner som henter energien fra berg, luft og sol. Se våre referanser for ytterligere informasjon.
Våre virksomhetsområder er varmesentraler, tekniske totalentrepriser og energiløsninger. Vi er leverandør av EnergimeterTM, vårt egenutviklede energioppfølgingssystem (EOS). Les mer om EnergimeterTM.

ENØK og oppgradering av energisentraler:
Spesialister på integrering av varmepumper i store energisentraler
Tilbyr styring, overvåkning og optimalisering av drift
Lang erfaring med fyringsanlegg med vannbåren varme
• Bidrar med produkter og løsninger som reduserer energikostnadene og forbedrer kontroll på driften

Ventilasjon
Gjennom «byggdrift- alliansen» løser vi de fleste utfordringer innen store tekniske entrepriser hvor ventilasjon og varme er sentralt. Vår fordel er at vi er en effektiv og oversiktlig gruppe med høy teknisk og prosjektfaglig kompetanse. Vi tilbyr service på anleggene vi leverer, samt andre energisentraler med varme- og kjøleanlegg.

Høsten 2020 ble Eidsiva Bioenergi og Akershus Energi medeiere i Nordisk Energikontroll. Sammen kan vi levere skreddersydde løsninger for oppvarming og kjøling med fornybar energi!
Følg oss:
foelg-oss-facebook
foelg-oss-youtube