XXL varelager


Nordisk Energikontroll har installert bergvarme hos XXLs varelager på Ullensaker. 
Skjermbilde%202023-12-29%20234248
Vi har installert et anlegg med åpne brønner som består av 6 grunnvannsbrønner med en dybde på 20 meter hver. Av disse brønnene er fire pumpebrønner mens to er infiltrasjonsbrønner. I tillegg benyttes også to eksisterende drensgrøfter for infiltrasjon. I energisentralen har vi installert seks NIBE F-1345-60kW varmepumper med samlet kapasitet på 360 kW. Varmepumpene leverer varme til romoppvarming og ventilasjon og eksisterende fyrkjel benyttes til spisslast.

Visuell framstilling av beregnet energibesparelse


Varmepumpeanlegget benytter 352 850 kWh strøm til varmepumper og leverer 1 123 850​ kWh med varme.

69% (671 000 kWh) av byggets energiforbruk dekkes av varmepumpene.

Flere aktuelle prosjekter

enova-stotte

Enova støtte til borettslag og sameier

Lillo%20Terrasse%20maps2

Lillo Terrasse Borettslag

Borettslag fire boligblokker med totalt 264 leiligheter
Innstallert 8 stk. NIBE F1345-60 kW varmepumper
Total besparelse på 1 340 000 kWh/år (57,2%)
Lokverksted%20Narvik

Bane Nor

Bane NOR lokverksted i Narvik
Varmepumpen utnytter energien fra 5 energibrønner
Energikostnader redusert fra 366 366 til 151 866 kroner per år, som utgjør 41 prosent
BildeTor

Send oss en uforpliktende forespørsel, for gratis befaring, spørsmål eller pristilbud

Tor Sveine
Teknisk sjef
+47 913 09 703
salg@noen.no

 
Følg oss:
foelg-oss-facebook
foelg-oss-youtube