Solenergi

Hvis du ønsker at ditt bygg skal være blant de norske bygg som varmes av solenergi, da kan vi hjelpe deg på veien! 
Solen er en ubegrenset kilde til fornybar energi. Hvorfor ikke bruke solenergi til å produsere din egen strøm eller til oppvarming av vann? Liker du å spare penger, kan du prøve deg på solenergi. Det å investere i solenergi handler om tålmodighet, da dette er en langsiktig investering. 

Har du et bygg med gode solforhold, kan vi bidra til å gjøre en vurdering av taket og se på tilpassede løsninger for benyttelse av solenergi akkurat der du der. Er du kanskje nysgjerrig på solenergi, men vet ikke om du har gode nok solforhold? Spør oss! 

Enova tilbyr også støtte til solenergi og solcellepaneler for private husstander.

 
olav

Kontakt oss for tilbud

Olav Feby
Partner og daglig leder
+47 918 09 891
salg@noen.no

Solenergi i Norge

Tenker du kanskje at solenergi ikke er noe å satse på i kalde Norge? Sintef sin forskning viser at solcellepaneler og utnyttelse av solenergi faktisk fungerer godt i kaldt vær, da det holder driftstemperaturen på solcellene nede. Høye temperaturer reduserer faktisk effektiviteten til panelene. Men hva skjer med hensyn til solenergi om vinteren? Selv om vi har snø på vinteren, kan strålingen fra solen være kraftig. Så til tross for både regn og kulde kan vi utnytte solenergi med velfungerende solceller i Norge!
 

Hvorfor sol?

  • Sol er en fornybar og utømmelig energikilde, og solenergi kan benyttes lokalt. 
  • I Norge er jo mesteparten av strømmen som produseres fornybar, men det betyr ikke nødvendigvis at strømmen du bruker er det. Siden Norge både eksporterer og importerer strøm, kan du i verste fall ende opp med å bruke strøm som ikke er produsert fra fornybare energikilder. Det kan du derimot kontrollere bedre hvis du selv produserer strømmen du bruker gjennom solenergi!
  • Du kan være selvforsynt med strøm, produsere din egen strøm eller varme opp ditt eget vann med solenergi.
  • Solenergi egner seg til både boligbygg, hytter og næringsbygg, uansett om det er eksisterende eller nye bygg.
  • Det finnes støtteordninger for grønne ildsjeler og bruk av solenergi!
  • Solenergi kan bidra til at bygg får bedre miljøsertifisering.
  • Dersom du har ambisjoner om at bygget ditt skal identifiseres som et nullenergi-hus eller pluss-hus, kan solenergi bidra på veien.
  • Har du elbil og ser etter lademuligheter? Hvorfor ikke lade den med strøm produsert fra solenergi?
  • Dersom du benytter solenergi og i perioder har strøm til overs, kan du selge den videre ved å sende den ut igjen på ledningsnettet. Du kan snakke med nettselskapet ditt før en installasjon, for å se om du oppfyller alle krav til dette.

 

Utnytte solenergi

Jorden har benyttet seg av solenergi siden tidenes morgen. Stråling fra solen danner grunnlaget for alt liv på jorden. For eksempel bruker plantene solenergi i fotosyntesen, og vi mennesker er avhengig av maten som produseres ved hjelp av solen. Vi hadde ikke engang hatt nordlys, hadde det ikke vært for partikler som slynges ut fra solen. 

Den teknologiske utviklingen har gjort det mulig for oss å benytte oss enda mer direkte av denne utrolige energikilden som solenergi er.

Ofte når vi bygger hus benytter vi oss av passiv solenergi uten å tenke på det. Man er gjerne opptatt av gode solforhold, eller at huset vender mot sør for å få utnyttet mest mulig sol og dagslys. Gjennom solenergi blir også bygget varmet opp.

Det finnes ulike metoder for å benytte seg av solenergi, og det er derfor viktig å vurdere hvert bygg for seg selv. Det gjelder å se på byggets behov og de lokale forholdene, i tillegg til å vurdere hvilke fornybare energikilder som passer akkurat ditt bygg og dine behov best.
 
Solenergi kommer fra solstråler, og solcellepanel konverterer den energien til elektrisitet. Solfangere bruker energien fra solen til å varme opp vann. 
 

Solcelle

Solceller omdanner energien fra sol til elektrisitet. Det vanligste grunnstoffet brukt i solceller er Silisium, og det er ofte dopet med et lag fosfor og et lag bor

Du har kanskje sett at solceller omtales som PV celler? Det kommer fra Photo Voltaic cells, da solcellene bruker den fotovoltaiske effekten for å omdanne solenergi. Prinsippet går ut på at fotonene i sollyset setter elektroner i bevegelse, og som gir oss strøm. 

Flere solceller i seriekobling, altså at de er koblet etter hverandre, danner et solcellepanel. Dersom du kobler sammen flere solcellepaneler, får du parallellkoblinger. En seriekobling fører til økt spenning, mens en parallellkobling fører til at du øker arealet og dermed også effekten fra solenergi. 

De fleste typer bygg kan vurderes for solenergi, men noen er mer attraktive enn andre. Det er blant annet viktig å se på hvilken vinkel solen treffer bygget med. Er det store skyggebelagte områder som må tas hensyn til, og hva er egentlig byggets energiforbruk? Disse faktorene, og flere, er med på å påvirke valg av solenergi, energiløsning og design.

Solcelleteknologien byr på mange muligheter. Det er blitt mer og mer vanlig å faktisk integrere teknologien i byggematerialer- og komponenter. Bygningsintegrerte solceller fungerer som en erstatning for en del av bygningskonstruksjonen, samtidig som de produserer strøm fra solenergi til bygget. For eksempel hvis du har et gammelt tak som er klart for utskiftning, kan du bytte det med solcelletakstein og slå to fluer i en smekk – med solenergi.
 

Solfanger

Solfangere inneholder en sirkulerende væske, som blir varmet opp av solstrålene og kan forsyne bygget med solenergi til oppvarming og varmt tappevann. Du kan altså kombinere solfangere med byggets varmesystem, for eksempel radiatorer eller vannbårent gulvvarme. 

Solfangerne må gjerne kombineres med andre varmekilder hvis de ikke kan dekke behovet året rundt. Her kan man blant annet se på varmepumpeløsninger. Det å bruke solenergi til oppvarming av vann er en rimeligere kostnad enn omdanning til elektrisitet.
 
De to vanligste typene for solfangere er plane solfangere og vakuumrørsolfangere.
 
Plane solfangere består av glassoverflater med sirkulerende væske. Plane solfangere bruker drivhuseffekten for å varme opp vann. Overflaten på disse er som regel svart, da det gir større absorberingsevne og bedre utnyttelse av solenergi enn andre farger. Når overflaten blir varmet opp, blir også luften inne i solfangeren varmet opp. På den måten blir væsken som sirkulerer gjennom kanaler i solfangeren varmet opp av solen. Dette innebærer altså at jo lengre tid væsken bruker på å renne gjennom, jo mer solenergi og varme vil den klare å absorbere.

Vakuumrørsolfangere har sylinderformete rør i glass. Disse rørene inneholder en væske som varmes opp av solen, og siden de ikke inneholder luft fungerer vakuumet isolerende. Dette gjør at vakuumsolfangere gjerne gir mer effektiv utnyttelse av solenergi enn plane solfangere, men det medfører også høyere fare for overoppheting. 
 
Følg oss:
foelg-oss-facebook
foelg-oss-youtube