Internkontroll

Nordisk Energikontroll AS bruker et moderne IK-system (internkontroll system) som leveres av Kuba AS. Systemet er intuitivt og kan tilpasses alle type virksomheter
Alle virksomheter er pålagt krav innen helse, miljø og sikkerhet (HMS) av myndighetene. Enkelte krav er obligatoriske, mens andre er bransjebestemt. Det kreves at virksomheten har et internkontroll system (IK- system), dvs. et verktøy for å fremme HMS i virksomheten. IK-systemet skal ved dokumenterte tiltak sikre at virksomheten drives i samsvar med alle lover og forskrifter. IK systemet skal angi hva som skal gjøres, hvem som skal gjøre det og hvordan det skal gjøres.

Vi leverer Kuba IK og gir deg styring og oversikt i arbeidet med å tilfredsstille disse kravene. Løsningen gir alle type bedrifter en effektiv måte å kunne etterleve ansvaret vi har i henhold til lover og forskrifter.

Det er pålagt å ha internkontroll (IK) i byggets elektriske anlegg. Med internkontroll menes dokumentasjon av systematiske tiltak en virksomhet iverksetter for å sikre at el installasjonen planlegges, utføres og vedlikeholdes i samsvar med forskriftene.


Intern kontroll på det elektriske anlegget er virksomhetens ansvar, uavhengig virksomhetens størrelse. Det er virksomhetens daglige leder som sitter med ansvaret for at kontrollen blir gjennomført og påviste feil og mangler blir utbedret. IK- systemet må derfor inneholde rutiner og prosedyrer for hvordan feil og mangler skal behandles.

Når det gjelder internkontroll på det elektriske anlegget, er det kun fagfolk, som elektrikere/el-entreprenører som kan gjennomføre en tilfredsstillende internkontroll.
olav

Kontakt oss for tilbud

Olav Feby
Partner og daglig leder
+47 918 09 891
salg@noen.no
Følg oss:
foelg-oss-facebook
foelg-oss-youtube