Internkontroll

Nordisk Energikontroll AS bruker et moderne IK-system som er tilpasset vårt behov. Systemet leveres av KUBA AS (se.kuba.no).
Vår virksomhet er pålagt krav innen helse, miljø og sikkerhet (HMS) av myndighetene. Enkelte krav er obligatoriske mens andre er bransjebestemt. Kuba IK gir oss styring og oversikt i arbeidet med å tilfredsstille disse kravene. Løsningen gir oss en effektiv måte, å kunne etterleve de plikter og ansvar vi har i henhold til lover og forskrifter.

Det er pålagt å ha internkontroll (IK) i byggets elektriske anlegg. Med internkontroll menes dokumenterte, systematiske tiltak en virksomhet iverksetter for å sikre at el installasjonen planlegges, utføres og vedlikeholdes i samsvar med forskriftene.

Det kreves at virksomheten har et internkontrollsystem (IK system), dvs. et verktøy for å fremme helse miljø og sikkerhet (HMS) i virksomheten. IK-systemet skal ved dokumenterte tiltak, sikre at virksomheten drives i samsvar med de lover og forskrifter som gjelder. IK systemet skal angi hva som skal gjøres, hvem som skal gjøre det og hvordan det skal gjøres.

IK på det elektriske anlegget er virksomhetens ansvar uansett virksomhetens størrelse. Det er virksomhetens daglige leder som sitter med ansvaret for at kontrollen blir gjennomført og påviste feil og mangler blir utbedret. IK systemet må derfor inneholde rutiner og prosedyrer for hvordan feil og mangler skal behandles.

Når det gjelder internkontroll på det elektriske anlegget, er det kun fagfolk såsom elektrikere/el-entreprenører som kan gjennomføre en tilfredsstillende internkontroll.
olav

Kontakt oss for tilbud

Olav Feby
Partner og daglig leder
+47 918 09 891
salg@noen.no
elektro-meta-nordisk-energikontroll
Elektro og automasjon
Nordisk Energikontroll kan i samarbeid med våre partnere lever det ditt bygg har behov for
hovedtavle-meta-nordisk-energikontroll
Hovedtavle
Vi kan levere komplett hovedtavle til større bygg. Vi er med i hele prosessen fra forprosjekt til ferdig installert hovedtavle.
elbil-lading-meta-nordisk-energikontroll
El-bil lading
Du er bare en avgjørelse unna å få lading til el-bilen din lett tilgjengelig.
Følg oss:
foelg-oss-facebook
foelg-oss-youtube