Fornybar energi

Fornybar energi er et stort fokusområde i verden nå. Ønsker du å erstatte fossile energikilder med fornybar energi? Det er et grønt skifte på gang i verden, og det krever at vi alle må gå sammen om å endre måten energi brukes og ikke minst hvilken energi vi bruker.
Vårt virksomhetsområde i Nordisk Energikontroll er varmesentraler, tekniske totalentrepriser og energiløsninger. Bærekraft og fornybar energi står sentralt i både måten vi tenker og måten vi jobber på. Nordisk Energikontroll gjennomfører også service og energioppfølging for våre kunder. Ønsker du å bidra til det grønne skiftet?

Begynn med å effektivisere og oppgradere energibruken din hjemme eller på arbeidsplassen din.

Fossile energikilder består gjerne av kull, olje og naturgass. Dette er energikilder som fornyes over en ganske langsom prosess, i motsetning til for eksempel kilder til bioenergi. På grunn av denne langsomme prosessen kan ikke disse kildene definerse som fornybar energi.
BildeTor

Kontakt oss for tilbud

Tor Sveine
Partner og styremedlem - Salgsansvarlig
+47 913 09 703
salg@noen.no

 
Disse kildene kommer vi til å gå tom for en dag – hva gjør vi da?

En annen utfordring med fossile energikilder er at de øker mengden CO2 i atmosfæren når de forbrennes. Problemet med dette er at vi slipper ut gammel CO2, som skaper en ubalanse i naturens kretsløp og fører til klimautfordringene vi står ovenfor i dag. Fossilt brensel har bidratt stort til den industrielle utviklingen i verden, men nå er det på tide å fokusere på alternative løsninger.

Kilder til fornybar energi kan fornyes av selve jorden, og vi kan i teorien ikke bruke dem opp – dersom vi bare bruker mengden som kan gjenopprettes i løpet av en viss tid. Det finnes et stort mangfold av kilder til fornybar energi. Det er viktig at vi tar i bruk de eksisterende kildene, og at vi samtidig forsker på nye kilder og ser på oppgradering av eksisterende kilder.


FNs bærekraftmål

FNs bærekraftsmål er en felles arbeidsplan for verden over mål som skal oppnås innen 2030. I 2015 vedtok medlemslandene 17 mål som gjelder alle landene. Essensen i mange av målene er å forhindre ytterligere klimaendringer, benytte fornybar energi og ta bedre vare på både mennesker og jorden.
Alle-SDG-fargerCMYK-Uten-FN-logo
Figuren viser en grafisk fremstilling av FNs bærekraftsmål.
Punkt 7 – omhandler ren energi for alle
Punkt 9 – omhandler innovasjon og infrastruktur
Punkt 11 – omhandler bærekraftige byer og samfunn

Tabellen er hentet fra SSB og viser utviklingen av forbruk av drivstoff til veitransport.

fornybarenergi-graf
fjernvarme-meta-nordisk-energikontroll
Fjernvarme
Fjernvarme tar utgangspunkt i å bruke kortreist energi som allerede eksisterer, og betegnes derfor som en fornybar energiressurs.
bioenergi-2-meta-nordisk-energikontroll
Bioenergi
Ønsker du å erstatte kilder til fossil energi med fornybar energi? Da bør du lese mer om bioenergi her.
solenergi-meta-nordisk-energikontroll
Solenergi
Hvis du ønsker at ditt bygg skal være blant de norske bygg som varmes av solenergi, da kan vi hjelpe deg på veien!

Kilder til fornybar energi

Naturen forsyner oss med et bredt utvalg av kraftige og nyttige kilder til fornybar energi! For å kunne legge om våre energivaner og oppnå FNs bærekraftsmål er vi nødt til å ta i bruk disse kildene i større grad.
 

Geotermisk energi og energibrønner

Under jordskorpen ligger det mye varme som kan avgi store mengder energi. Temperaturforskjellene mellom jordoverflaten og jordens indre fører til at det blir en kontinuerlig strøm av varme der. Denne energien kan blant annet brukes til bergvarmepumper og fjernvarme for å tilføre fornybar energi i form av varme til oppvarming og vann til bygg.

Tenk på all energien som bare ligger i hagen din, eller på veien utenfor bygget. Bergvarmepumper kan hente den energien gjennom rør med sirkulerende væske som senkes ned i borehull under jordoverflaten. Disse borehullene er energibrønner som kan brukes til å hente fornybar energi til både varme og kjøling fra under jordoverflaten. Den sirkulerende væsken varmes opp og pumpes opp. Deretter føres den til varmepumpen som benytter seg av denne varmen til varmt vann og oppvarming, og væsken pumpes ned under jorden igjen.

På sommerstid er temperaturen i brønnen lav nok til å kunne brukes til kjøling, dette prinsippet kalles for frikjøling.

Vi i Nordisk Energikontroll har siden xxxx installert xxxx anlegg med bergvarmepumper som henter fornybar energi fra energibrønner boret under jorden. Vi har også installert xxx fjernvarmeanlegg i flere borettslag. På den måten har vi forsynt et stort antall hjem med grønn, fornybar energi til både oppvarming av rom og vann.

Se også våre referanseprosjekter for en bedre oversikt over vårt arbeid.

Vannkraft

Vannkraft er en utømmelig kilde for ren, fornybar energi i dette landet, som vi har benyttet oss godt av opp gjennom årene. Vannkraft stod i 2018 for 95 % av total elektrisitetsproduksjon i Norge. Vann fra snø og nedbør fyller opp norske elver og sjøer, og vi benytter oss av bevegelsesenergien i vannet for å produsere strøm. Det vil si at selve vannet forsvinner ikke i denne prosessen, så det kan gjenbrukes.
vannenergi

Vindkraft

I Norge har vi svært gode vindressurser som vi kan ta i bruk for produksjon av fornybar energi. Dessuten er det som oftest høyere energiforbruk på vinteren, og det er også gjerne da vi har mest vind her på landet også!

Vindkraft går ut på å omdanne energien i vinden til elektrisitet ved hjelp av vindturbiner på vindmøller. Disse kan plasseres på land, grunne farvann eller til havs.

Roan vindpark på Fosen åpnet i 2019 som Norges største landbaserte vindkraftanlegg – og vesentlig produsent av fornybar energi. Den har 71 turbiner, hvor 6 av dem skal dekke hele kraftbehov til Åfjord kommune. Vindmøller på land vil alltid være synlig og plasseres i terreng som gjerne brukes av mennesker og dyr. Det er derfor delte meninger om sjenansen dette medfører – til tross for at det produseres fornybar energi.

På grunn av dette, og de store energiressursene i vinden som finnes til havs, har det de siste årene blitt forsket mer på flytende vindturbiner i havet. Equinor utviklet Hywind Scotland som åpnet i 2017, verdens første kommersielle, flytende vindkraftverk. Vindforholdene langs norgeskysten er gode, og ute på havet blir de helt enestående. På grunn av at havet utenfor den norske kysten er så dypt, er det fokus på flytende turbiner for produksjon av fornybar energi.

Solenergi

Solen er en ubegrenset kilde til fornybar energi. Hvorfor ikke bruke den til å produsere din egen strøm? Har du et hus med gode solforhold, kan vi bidra til å gjøre en vurdering av taket og se hvor mange solcellepanel du trenger. Enova tilbyr også støtte til solcellepaneler og utnyttelse av fornybar energi – både hjemme og på hytta.

Solenergi kommer fra solstråler, og solcellepanel konverterer den energien til elektrisitet. Solfangere bruker energien fra solen til å varme opp vann.

Tenker du kanskje at solenergi ikke er noe å satse på i kalde Norge? Sintef sin forskning viser at solcellepaneler faktisk fungerer godt i kaldt vær, da det holder driftstemperaturen på solcellene nede. Høye temperaturer reduserer faktisk effektiviteten til panelene. Selv om vi har snø på vinteren, kan strålingen fra solen være kraftig. Så til tross for både regn og kulde kan vi ha velfungerende solceller med fornybar energi i Norge! Les mer om solenergi her.
solenegri

Bølgekraft

Havet dekker omtrent 70% av jordoverflaten, og det sier seg selv at mye energi kan hentes fra det. Det er dessverre også den største utfordringen med bølgekraft; det er ofte for mye kraft i bølger til at bølgekraftverk tåler det. Hver bølge transporterer energi, noen mer enn andre, og en stor nok bølge kan ødelegge et helt kraftverk. Det forskes nå på bølgekraftverk som kan senkes ned i havet ved sterke bølger og stormer, slik at de ikke blir ødelagt.

Bioenergi

Bioenergi finnes i alt som kan råtne, altså biologiske materialer. Ordet bio betyr liv, og ganske ordrett betyr bioenergi at det er energi hentet ut fra biomasse. Dette kan for eksempel være matavfall, trevirke, avføring fra dyr og planteoljer. Fordelen med bioenergi er at materialet i biomassen ikke er en lagerressurs som fossile energikilder, men det er heller energikilder som dannes i dag – og produserer således fornybar energi.
Noen eksempler på ubearbeidet form for bioenergi kan være trevirke, mens pellets da blir en bearbeidet form for energikilde.
Ønsker du å erstatte kilder til fossil energi med fornybar energi? Da bør du lese mer om bioenergi her.