Fornybarenergi_lysblaa

Fornybar energi

Fornybar energi er et stort fokusområde i verden nå. Ønsker du å erstatte fossile energikilder med fornybar energi? Det er et grønt skifte på gang i verden, og det krever at vi alle må gå sammen om å endre måten energi brukes og ikke minst hvilken energi vi bruker.
Vårt virksomhetsområde i Nordisk Energikontroll er varmesentraler, tekniske totalentrepriser og energiløsninger. Bærekraft og fornybar energi står sentralt i både måten vi tenker og måten vi jobber på. Nordisk Energikontroll gjennomfører også service og energioppfølging for våre kunder. Ønsker du å bidra til det grønne skiftet?

Begynn med å effektivisere og oppgradere energibruken din hjemme eller på arbeidsplassen din.

Fossile energikilder består gjerne av kull, olje og naturgass. Dette er energikilder som fornyes over en ganske langsom prosess, i motsetning til for eksempel kilder til bioenergi. På grunn av denne langsomme prosessen kan ikke disse kildene definerse som fornybar energi.
BildeTor

Send oss en uforpliktende forespørsel, for gratis befaring, spørsmål eller pristilbud

Tor Sveine
Teknisk sjef
+47 913 09 703
salg@noen.no

 
Disse kildene kommer vi til å gå tom for en dag – hva gjør vi da?

En annen utfordring med fossile energikilder er at de øker mengden CO2 i atmosfæren når de forbrennes. Problemet med dette er at vi slipper ut gammel CO2, som skaper en ubalanse i naturens kretsløp og fører til klimautfordringene vi står ovenfor i dag. Fossilt brensel har bidratt stort til den industrielle utviklingen i verden, men nå er det på tide å fokusere på alternative løsninger.

Kilder til fornybar energi kan fornyes av selve jorden, og vi kan i teorien ikke bruke dem opp – dersom vi bare bruker mengden som kan gjenopprettes i løpet av en viss tid. Det finnes et stort mangfold av kilder til fornybar energi. Det er viktig at vi tar i bruk de eksisterende kildene, og at vi samtidig forsker på nye kilder og ser på oppgradering av eksisterende kilder.


FNs bærekraftmål

FNs bærekraftsmål er en felles arbeidsplan for verden over mål som skal oppnås innen 2030. I 2015 vedtok medlemslandene 17 mål som gjelder alle landene. Essensen i mange av målene er å forhindre ytterligere klimaendringer, benytte fornybar energi og ta bedre vare på både mennesker og jorden.
Alle-SDG-fargerCMYK-Uten-FN-logo

Figuren viser en grafisk fremstilling av FNs bærekraftsmål.

Punkt 7 – omhandler ren energi for alle
Punkt 9 – omhandler innovasjon og infrastruktur
Punkt 11 – omhandler bærekraftige byer og samfunn

Tabellen er hentet fra SSB og viser utviklingen av forbruk av drivstoff til veitransport.

fornybarenergi-graf
Følg oss:
foelg-oss-facebook
foelg-oss-youtube

Kilder til fornybar energi

Naturen forsyner oss med et bredt utvalg av kraftige og nyttige kilder til fornybar energi! For å kunne legge om våre energivaner og oppnå FNs bærekraftsmål er vi nødt til å ta i bruk disse kildene i større grad.

 

Geotermisk energi og energibrønner
Vannkraft
vannenergi
Vindkraft
Solenergi
solenegri
Bølgekraft
Bioenergi