varmepumper-noen

Varmepumpe

Vi i Nordisk Energikontroll har spesialkompetanse på varmepumper og installerer nøkkelferdige varmepumpe-anlegg i større bygg.

Besparelse med varmepumpe

Varmepumpe gir stor energibesparelse, er miljøvennlige og er en form for fornybar energi. Hvor stor besparelse man får er avhengig av hvilke temperaturer man arbeider med. En bergvarmepumpe for oppvarmingsformål kan ha SCOP (årsvarmefaktor) over 3. Det betyr at varmepumpen avgir over 3 ganger mer varme enn kWh strøm man tilfører varmepumpen. Elektriske panelovner har SCOP på ca. 1. 
 

Vi leverer nøkkelferdige løsninger; fra forprosjekt til ferdig installert varmepumpe.

BildeTor

Kontakt oss for tilbud

Tor Sveine
Partner og styremedlem - Salgsansvarlig
+47 913 09 703
salg@noen.no

 
Nordisk Energikontroll AS har levert en rekke varmepumpesystemer for varmtvannsproduksjon.
bergvarme2-meta-nordisk-energikontroll
Bergvarme
Bruk av bergvarmepumper er svært gunstig i Norge. En bergvarmepumpe gir god lønnsomhet og kan gi nærmere 70% besparelse i energibruk til oppvarming.
luft-til-vann-meta-nordisk-energikontroll
Varmepumpe luft til vann
Nordisk energikontroll leverer varmepumpesystemer til både større og mindre anlegg. Vi har blant annet lang erfaring med luft til vann varmepumper.
varmepumpe-varmtvann-meta-nordisk-energikontroll
Varmepumpe til varmtvann
Hvis det gamle beredersystemet skal skiftes ut er varmepumpe for varmtvann et meget lønnsomt tiltak og noe man må vurdere.
Følg oss:
foelg-oss-facebook
foelg-oss-youtube

Varmepumpe til oppvarming

Varmepumpe egner seg meget godt til oppvarming av bygninger. Vi i Nordisk Energikontroll fokuserer på vannbårne anlegg hvor varmepumpe forsyner varmedistribusjonssystemet.  I vannbårne systemer er det vanlig at man styrer oppvarmingstemperaturen etter utetemperaturen. Når utetemperaturen synker økes oppvarmingstemperaturen. Moderne varmepumper har vanligvis slik styring innebygget. Dette gir mest mulig økonomisk drift under alle forhold.
 
  • Gulvvarme er spesielt godt egnet for drift med varmepumpe. Fordelen med et gulvvarmesystem er at temperaturnivåene er lave. Dette gir spesielt gode driftsforhold for varmepumper med høy COP fordi temperaturløftet fra varmekilden til varmeavgivelsen er lite.
     
  • Radiatoroppvarming er også godt egnet med varmepumpe. Eksisterende systemer som var beregnet for oljefyring, har radiatorer som krever høy temperatur ved dimensjonerede forhold. Dette er det viktig å tenke på når man skal velge hvilken varmepumpe som skal benyttes. Hvis man dimensjonerer radiatorene for drift med varmepumpe er det gunstig om radiatorene dimensjoneres for lavtemperatur. Dette gjør at en varmepumpe kan gå med god COP uansett varmebehov.
Varmepumpe-1

Varmepumpe til varmtvann

Brukere som har stort behov for varmtvann som boligblokker, idrettshaller, hoteller og industribedrifter kan ha stor glede av varmepumpe. En varmepumpe som produserer varmtvann gir stor energibesparelse i forhold til direkte oppvarming med strøm.

De vanligste varmekilder for varmtvanns-varmepumper er bergvarme, ventilasjonsluft og luft/vann
 

Varmepumpe – valg av energikilde

Varmepumpe er en sentral komponent i moderne fyringsanlegg. Fordelen med en varmepumpe er at den kan hente lavtemperatur energi fra omgivelsene og oppgradere denne til den temperaturen man trenger i varmeanlegget. Varmepumpe kan levere energi til varmtvann og til oppvarming.

Varmepumper kan hente energi fra ulike varmekilder:
Bergvarme – varmepumpe henter energi fra borehull i fjellet på bygningens eiendom.
Luft/vann – varmepumpe henter varme fra uteluft.
Luft/luft varmepumpe henter varme fra uteluft og varmer opp inneluften direkte.
Sjøvanns-varmepumpe henter varme fra sjøen.
Jordvarme – til varmepumpen får man ved å legge kollektorslanger i jorda på eiendommen.
Ventilasjonsluft er en god varmekilde for varmepumpe.
Ferskvann og elvevann kan være gode varmekilder til varmepumpe.
Drift og vedlikehold av varmepumper
Energimåling på varmepumpe.
Overvåkning av varmepumpe
Energimåling på varmepumpe.
Forsikring av varmepumpe.
Service på varmepumpe.