varmepumper-noen

Varmepumpe borettslag, boligsameier og næringsbygg

Vi i Nordisk Energikontroll AS har spesialkompetanse på varmepumpeløsninger, og installerer nøkkelferdige anlegg for varmepumpe i borettslag, boligsameier og næringsbygg.

Besparelse med varmepumpe

Det er svært gunstig å benytte seg av varmepumpe i borettslag, sameier og næringsbygg. De gir stor energibesparelse, er miljøvennlige og er en form for fornybar energi. Hvor stor besparelse man får avhenger av hvilke temperaturer man arbeider med og hva slags varmepumpe som benyttes. En bergvarmepumpe for oppvarmingsformål kan ha SCOP (årsvarmefaktor) over 3. Det betyr at varmepumpen avgir over 3 ganger mer varme til rommet enn strøm som tilføres varmepumpen. Elektriske panelovner og andre oppvarmingsløsninger som benytter direktevirkende elektrisitet har SCOP på ca. 1. 
 
Vi i Nordisk Energikontroll AS leverer nøkkelferdige løsninger, fra forprosjekt til ferdig installert energisentral med varmepumpe til borettslag, boligsameie og næringsbygg. Ta kontakt med oss for en uforpliktende befaring!
Vi har levert en rekke varmepumpesystemer for varmtvannsproduksjon til vannbårne sirkuleringsanlegg i borettslag, boligsameier og næringsbygg.

Artikkelen fortsetter
Følg oss:
foelg-oss-facebook
foelg-oss-youtube

Varmepumpe til oppvarming

Varmepumpe egner seg meget godt til oppvarming av bygninger. Vårt hovedfokus er på vannbårne anlegg hvor varmepumpe forsyner varmedistribusjonssystemet. I vannbårne systemer er det vanlig at man styrer oppvarmingstemperaturen etter utetemperaturen. Når utetemperaturen synker økes oppvarmingstemperaturen. Moderne varmepumper i borettslag, sameier og næringsbygg har vanligvis slik styring innebygget. Dette gir mest mulig økonomisk drift under alle forhold.
 
  • Vannbåren gulvvarme er kjent som den mest inneklimavennlige oppvarmingsmetoden og er spesielt godt egnet for drift med varmepumpe i borettslag og sameier, men kan også være aktuelt i næringsbygg med kontorlokaler. Grunnen til at vannbåren gulvvarme er så behagelig er at den lavtempererte varmen stiger opp fra føttene. Vi mennesker liker å ha det litt varmere ved føttene enn ved overkroppen og hodehøyde. Fordelen med et gulvvarmesystem er at temperaturnivåene er lave. Dette gir spesielt gode driftsforhold for varmepumper med høy COP fordi temperaturløftet fra varmekilden til varmeavgivelsen er lite.
 
  • Radiatoroppvarming er godt egnet med varmepumpe i borettslag, sameier og næringsbygg. Eksisterende systemer som var beregnet for oljefyring har radiatorer som krever høy temperatur ved dimensjonerende forhold. Dette er det viktig å tenke på når man skal velge hvilken varmepumpe som skal benyttes. Hvis man dimensjonerer radiatorene for drift med varmepumpe i borettslag, sameie eller næringsbygg, er det gunstig om radiatorene dimensjoneres for lavtemperatur. Dette gjør at en varmepumpe kan gå med god COP uansett varmebehov.
Varmepumpe-1

Varmepumpe til varmtvann

Brukere som har stort behov for varmtvann, som for eksempel store boligblokker, idrettshaller, hoteller og industribedrifter kan ha stor glede av varmepumpe til oppvarming av vann. En varmepumpe som produserer varmtvann gir stor energibesparelse i forhold til direkte oppvarming med strøm. Du kan redusere store deler av energibruken din ved hjelp av en varmepumpe til varmtvannsproduksjon. I en gjennomsnittlig bolig går omtrent 15% av energibruken til oppvarming av varmt tappevann i følge en undersøkelse fra LOS Energi i 2017.

De vanligste varmekildene for varmtvanns-varmepumper er bergvarme, ventilasjonsluft og luft/vann
 

TEK 17 §15-4. Varmepumpe- og kuldeinstallasjon

TEK 17 forteller oss hvordan en varmepumpeinstallasjon burde være utført for å sikre optimal energiøkonomisk drift. I TEK 17 § 15-4 punkt 2b står det, "Ved å dimensjonere rør, rørdeler og ventiler slik at trykktapet blir energiøkonomisk optimalt, vil også energitapet bli lite. Hva som er energiøkonomisk optimalt avhenger av driftsforholdene, jf. Norsk kulde- og varmepumpenorm".

Kilde: Byggteknisk forskrift TEK 17 §15-4
BildeTor

Send oss en uforpliktende forespørsel, for gratis befaring, spørsmål eller pristilbud

Tor Sveine
Teknisk sjef
+47 913 09 703
salg@noen.no

 

Varmepumpe – valg av energikilde

Varmepumpe er en sentral komponent i moderne fyringsanlegg. Fordelen med en varmepumpe er at den kan hente lavtemperatur energi fra omgivelsene og oppgradere denne til den temperaturen man trenger i varmeanlegget. Varmepumpe i borettslag, sameier og næringsbygg kan levere energi til varmtvann og til oppvarming.

Varmepumper kan hente energi fra ulike varmekilder. Vi har blant annet erfaring med:
Bergvarme – varmepumpe henter energi fra borehull i fjellet på bygningens eiendom.
Luft/vann – varmepumpe henter varme fra uteluft.
Luft/luft varmepumpe henter varme fra uteluft og varmer opp inneluften direkte.
Sjøvanns-varmepumpe henter varme fra sjøen.
Jordvarme – til varmepumpen får man ved å legge kollektorslanger i jorda på eiendommen.
Ventilasjonsluft er en god varmekilde for varmepumpe.
Ferskvann og elvevann kan være gode varmekilder til varmepumpe.
Dette må du vite om drift og vedlikehold av varmepumpen i borettslaget/boligsameiet/næringsbygget:
Energimåling og overvåkning av varmepumpe
Forsikring av varmepumpe.
Service på varmepumpe.