Luftfordeling

For å ha et velfungerende ventilasjonssystem er det også viktig at luften som kommer fra ventilasjonsaggregatet fordeles riktig. Vi har fokus på at alle komponenter i systemet skal fungere optimalt og at de er dimensjonert etter ditt behov.

Omrørings- og fortrengningsventilasjon

Det er verdt å kjenne til disse to prinsippene for hvordan luft kan tilføres i et rom:
  • Omrøringsventilasjon
  • Fortrengningsventilasjon.

Omrøringsventilasjon går ut på at luft tilføres med stor hastighet utenfor oppholdssonen, gjerne ovenfra. På den måten settes luftmassen i bevegelse og det skal føre til at luften oppnår et komfortabelt nivå når den kommer frem til selve oppholdssonen. Fra luften tilføres og til den kommer frem reduseres hastigheten og temperaturdifferansen, slik at det ikke oppleves som trekk og heller oppleves mer komfortabelt.

Fortrengningsventilasjon går ut på å tilføre luft med lav hastighet langs gulvet direkte til oppholdssonen. Luften har også noe lavere temperatur i forhold til romtemperatur, gjerne 1-2°C.  Brukt luft vil på den måten være varmere enn frisk luft, og vil stige opp til avtrekket og bli dratt ut av rommet. Her forutsettes det stor takhøyde, gjerne 2,7 m eller høyere.

Spjeldstyring

Ved mekanisk ventilasjon finnes det ulike typer spjeldstyring. De tre hovedprinsippene er:

  • CAV
  • VAV
  • DCV

CAV står for constant air volume, og innebærer ventilering med konstante luftmengder. I CAV anlegg har man et tidsur som stilles inn for et tidsintervall der det er behov for ventilasjon. Denne løsningen fungerer for bygg med et jevnt behov og små variasjoner i belastninger.

VAV står for variable air volume og innebærer ventilasjon med variable luftmengder som styres ut i fra behov. Dette gir oss muligheten til å ventilere rom når de er i bruk, i stedet for konstant ventilering. VAV tar dog ikke hensyn til hvor belastningene i rommet. Dermed er løsningen optimal for lokaler som brukes i perioder med små variasjoner i belastningene.

DCV står for demand controlled ventilation, her er prinsippet at du har behovsstyring av luftmengder i hver enkelt sone, i tillegg til sensorer som regulerer luften ut ifra belastning og forurensing. Typisk for slike systemer kan være CO2- og temperaturmålinger. Denne løsningen egner seg ofte best for rom som brukes periodevis og hvor det gjerne er store variasjoner i belastninger.  

Når man velger styringsprinsipp er det lurt å sette seg inn i behovet til bygget, da det ofte kan ha betydning for hvor mye energi du sparer på ventilasjon for bygget. Det hender gjerne at et kontor eller et møterom ikke er i bruk hele dagen. Du kan ha ansatte som er syk, har ferie eller er ute av kontoret i jobbforbindelse. Da kan det være unødvendig å ventilere de sonene som ikke er i bruk.
BildeTor

Send oss en uforpliktende forespørsel, for gratis befaring, spørsmål eller pristilbud

Tor Sveine
Teknisk sjef
+47 913 09 703
salg@noen.no

 
Følg oss:
foelg-oss-facebook
foelg-oss-youtube