Service

Nordisk Energikontroll AS er totalentreprenør på varme- og kjøleløsninger for bygg med et klimarettet fokus.

Driftsavtale varme- og kjøleanlegg

Nordisk Energikontroll kan tilby service- og driftsavtale for ditt varme- og /eller kjøleanlegg. Ta kontakt for nærmere info.


Driftsavtale ventilasjon

Nordisk Energikontroll inngår i alliansen Byggdrift.no Dette medfører at vi kan tilby service- og driftsavtaler for ditt ventilasjonsanlegg. Ta kontakt for nærmere info.


Innregulering varmeanlegg

Innregulering av varmeanlegg er en av de viktigste faktorene for et godt innregulert varmesystem.  Ett godt innregulert oppvarmingssystem bidrar til lave driftskostnader og et godt inneklima med høy komfort. Erfaring viser at kostnader til innregulering av varmeanlegg ofte er innspart det første driftsåret på grunn av vesentlig lavere energikostnad. Nordisk Energikontroll har god erfaring med innregulering av varmeanlegg. Ta kontakt for ytterligere info.


Innregulering ventilasjon

Et godt inneklima er avhengig av et ventilasjonsanlegg som fungerer godt og er innregulert riktig.
Nordisk Energikontroll inngår i alliansen Byggdrift.no Dette medfører at vi kan tilby innregulering av ditt ventilasjonsanlegg. Ta kontakt for nærmere info.


Energioppfølging

Nordisk Energikontroll kan tilby vårt egenutviklede energioppfølgingssystem Heatline 500, som er en automatikk som gjør energimålingene tilgjengelig på internett. Energimålerne i varmesentralen tilkobles Heatline 500. Dette gjør at man får online tilgang til anleggets energibruk og kan følge med på besparelsen direkte. Abonnementskostnad tilkommer.
Følg oss:
foelg-oss-facebook
foelg-oss-youtube