Service

Nordisk Energikontroll AS er totalentreprenør på varme- og kjøleløsninger. Vi kan tilby service- og driftsavtale for varmeanlegg, kjøleanlegg og ventilasjon. Ta kontakt for nærmere info.

Driftsavtale varme- og kjøleanlegg

For å sikre lang levetid og gunstig drift for ditt varme- og /eller kjøleanlegg, tilbyr vi i Nordisk Energikontroll service- og driftsavtale. Service av anlegget vil forlenge levetiden betraktelig, sikre optimal funksjonalitet og redusere slitasje og støy. I tillegg vil varmepumpen få bedre virkningsgrad og avgitt effekt etter en service, noe som fører til lavere strømforbruk.

En serviceavtale bringer deg en ekstra trygghet ved at du får regelmessig oppfølging etter avtale. Med service- og driftsavtale tar vi det overordnede ansvaret for service og oppfølging. Vi sørger for:
  • Rutinemessig service:
Sesongbasert start/stopp:Vi sørger for at anlegget kontrolleres og settes i drift før starten av fyringssesongen. Etter fyringssesong settes anlegget i sommerdrift.
  • Energivakt 24/7
Vi rykker ut hvis det oppstår et akutt servicebehov og sørger for å få anlegget i normal drift igjen.
  • Automatisk alarmhåndtering:
Kritiske alarmer sendes til driftspersonell via SMS og e-post hvis det oppstår et problem.
  • Energioppfølging:
Vi sørger for kontinuerlig oversikt av energiforbruk og sikrer optimal drift. Ukentlige energirapporter viser avvik i energiforbruket, større avvik følges opp.
 
I anlegg med varmepumper overvåker vi anleggets produksjon. Ved feil eller større avvik vil alarmen gå til hovedkontoret, der feilen følges opp og egnede tiltak iverksettes. Den ansvarlige for anlegget på stedet kontaktes for å utføre en fysisk sjekk. Ved behov vil servicearbeider bli sendt ut for utarbeiding av problemet.
 
Service- og driftsavtale fra Nordisk Energikontroll sikrer deg jevn drift av energianlegget, og en enklere hverdag.


Driftsavtale ventilasjon

Nordisk Energikontroll er en del av alliansen Byggdrift.no. Dette gjør at vi kan levere både tekniske løsninger og service innenfor rør, ventilasjon, elektro og tilhørende bygningsmessig arbeid. 


Innregulering varmeanlegg

Innregulering av varmeanlegg er en av de viktigste faktorene for et godt innregulert varmesystem. Et godt innregulert oppvarmingssystem bidrar til lave driftskostnader og et godt inneklima med høy komfort. Erfaring viser at kostnader til innregulering av varmeanlegg ofte er innspart det første driftsåret på grunn av vesentlig lavere energikostnad. Nordisk Energikontroll har svært god kompetankse og lang erfaring med innregulering av varmeanlegg.


Innregulering ventilasjon

Et godt inneklima er avhengig av et ventilasjonsanlegg som fungerer godt og er riktig innregulert. Som sagt innngår Nordisk Energikontroll i byggedrift, som medfører at vi kan tilby innregulering av ditt ventilasjonsanlegg. 


Energioppfølgingssystem (EOS)

Nordisk Energikontroll er en ledende bedrift innen energioppfølging, energiledelse og optimalisering av energisystemer. Med vår kompetanse og erfaring innen EOS kan du redusere opptil 15% av energibruken! Vi tilbyr vårt egenutviklede energioppfølgingssystem, EnergimeterTM. Dette er en administrasjonsløsning for energi-, avfalls- og miljøledelse. Løsningen er brukervennlig og kan tilpasses etter brukerens særskilte behov. EnergimeterTM baserer seg på Energinet- plattformen, som er den markedsledende EOS- plattformen i Norge. Les mer om EOS
Følg oss:
foelg-oss-facebook
foelg-oss-youtube