Bane NOR lokverksted i Narvik


Nordisk Energikontroll prosjekterte bergvarme for Bane NOR sitt lokverksted i Narvik i 2019. Det ble installert 60 kW varmepumpeeffekt (1 stk. NIBE F1345-60kW). 

Bane NOR prosjektet viser at bergvarme er en lønnsom beslutning for bedrifter. I tillegg til å redusere energikostnadene, er bergvarme en miljøvennlig løsning som bidrar til å redusere karbonavtrykket og fremme en bærekraftig fremtid.
Lokverksted%20Narvik

Varmepumpen utnytter energien fra 5 energibrønner på totalt 1 730 meter. Varmepumpen genererer varme som distribueres gjennom byggets vannbårne aerotempere, som også ble installert i forbindelse med bergvarmeanlegget.

Årlige totale energikostnader (cash flow)
Etter installasjonen av bergvarme ble lok verkstedets energikostnader redusert fra 366 366 til 151 866 kroner per år, som utgjør 41 prosent av de opprinnelige kostnadene. For å finansiere investeringen kan man sette av 120 000 kroner per år til nedbetaling av lån og 20 000 kroner per år til utskiftningsutgifter etter 15 år. Den årlige netto besparelsen blir på 74 500 kroner, som tilsvarer en besparelse på 20 prosent av de opprinnelige energikostnadene.

Bane%20Nor%20graf%202
Visuell fremstilling av årlige totale energikostnader før og etter bergvarmeinstallasjon.

Betingelser:
  • Strømpris (ink skatter og avgifter): 0,858 kr/kWh
  • Teknisk levetid: 15 år for varmepumpe og andre bevegelige deler. 50 år for energibrønner, rør og kabler. I de fleste tilfeller er reell levetid betydelig lenger
  • Rente: 6%

"Vi har installert et bergvarmeanlegg som har vist seg å være en utmerket investering for oss. Installasjonen har gitt store kutt i energikostnadene våre, Bygget har gått fra å ha energimerke E til nå å ha energimerke A. Vi er spesielt imponert over hvor raskt og effektivt anlegget varmer opp våre store verkstedshaller, selv på de kaldeste dagene. Dette har skapt et behagelig og trygt arbeidsmiljø for våre ansatte året rundt. Bergvarmeanlegget er enkelt å vedlikeholde og har hatt minimalt behov for reparasjoner og service. Vi har også vært svært fornøyd med den pålitelige støtten fra leverandøren gjennom hele prosessen. Vi anbefaler absolutt bergvarmeanlegg til andre bedrifter som ønsker å redusere sine energikostnader og samtidig forbedre arbeidsmiljøet. Vi vil gjerne takke leverandøren for et flott produkt og støtte gjennom hele prosessen."

Tommy Simonsen, Eiendomssjef
Bane Nor Narvik

Flere aktuelle prosjekter

enova-stotte

Enova støtte til borettslag og sameier

Lillo%20Terrasse%20maps2

Lillo Terrasse Borettslag

Borettslag fire boligblokker med totalt 264 leiligheter
Innstallert 8 stk. NIBE F1345-60 kW varmepumper
Total besparelse på 1 340 000 kWh/år (57,2%)
Lokverksted%20Narvik

Bane Nor

Bane NOR lokverksted i Narvik
Varmepumpen utnytter energien fra 5 energibrønner
Energikostnader redusert fra 366 366 til 151 866 kroner per år, som utgjør 41 prosent
BildeTor

Send oss en uforpliktende forespørsel, for gratis befaring, spørsmål eller pristilbud

Tor Sveine
Teknisk sjef
+47 913 09 703
salg@noen.no

 
Følg oss:
foelg-oss-facebook
foelg-oss-youtube