Lysebu hotell

 
Nordisk Energikontroll har installert et varmepumpeanlegg for å forsyne varme til radiatorer, ventilasjon, snøsmelting, basseng og varmtvann. Det ble installert 2 stk. Thermia Mega XL 88 kW varmepumper med 176 kW samlet effekt. Varmepumpene henter energi fra 16 energibrønner på 340 meter hver. Anlegget ble satt i drift i oktober 2023.
Lysebu_sommer-107
Hotellets tidligere varmeanlegg besto av en elektrokjel og to gasskjeler. Det nye bergvarmeanlegget benytter eksisterende elektrokjel som spisslast og én av gasskjelene som reserve. Energibehovet til oppvarming og varmtvann er beregnet til 950 000 kWh/år, hvorav 150 000 kWh/år går til varmtvann. Energibesparelsen fra varmepumpeinstallasjonen er beregnet til 540 000 kWh/år (57%) som tilsvarer kr. 1 080 000,-/år med en energipris på 200 øre/kWh.

Det skal i tillegg installeres energioppfølgings system (EOS) med 3 energimålere for overvåking av energileveransen fra varmepumpene, og 2 strømmålere for måling av strømforbruket til varmepumpene og varmtvannsberederne. EOS vil gi ytterligere innsikt og kontroll over energiforbruket. Dette er bærekraft i praksis.
"Lysebu var det første hotellet i Oslo (og det andre i Norge) som kunne tilby Grønn konferanse. Det handler om å forvalte ressursene på en ansvarlig måte og å ta miljøansvar i praksis. Vi tenker bærekraft i all vår virksomhet, i alle ledd".

Hentet fra www.lysebu.no

Flere aktuelle prosjekter

enova-stotte

Enova støtte til borettslag og sameier

Lillo%20Terrasse%20maps2

Lillo Terrasse Borettslag

Borettslag fire boligblokker med totalt 264 leiligheter
Innstallert 8 stk. NIBE F1345-60 kW varmepumper
Total besparelse på 1 340 000 kWh/år (57,2%)
Lokverksted%20Narvik

Bane Nor

Bane NOR lokverksted i Narvik
Varmepumpen utnytter energien fra 5 energibrønner
Energikostnader redusert fra 366 366 til 151 866 kroner per år, som utgjør 41 prosent
BildeTor

Send oss en uforpliktende forespørsel, for gratis befaring, spørsmål eller pristilbud

Tor Sveine
Teknisk sjef
+47 913 09 703
salg@noen.no

 
Følg oss:
foelg-oss-facebook
foelg-oss-youtube