Bergvarme borettslag

Nordisk Energikontroll AS har spesialkompetanse på bergvarme og installerer nøkkelferdige anlegg for bergvarme i borettslag, boligsameier og næringsbygg. Vi er med i hele prosessen fra forprosjekt til ferdig installert bergvarme.
  • Bergvarme gir enorm besparelse - typisk 60-80% reduksjon i energikostnader
  • Gratis befaring for bergvarmeinstallasjon
  • Lokal energi med bergvarme - et stort steg mot en grønnere hverdag
  • Bergvarme har lang levetid - robust og driftsikkert
  • Med bergvarme blir kloden lykkeligere og hjertet varmere!
bergvarme-2-nordisk-energikontroll

Bergvarme er driftsikkert og lønnsomt

Det er svært gunstig å benytte seg av bergvarme i Borettslag, sameier og næringsbygg. En bergvarmepumpe gir god lønnsomhet og kan gi nærmere 70% besparelse i energibruk til oppvarming. Ettersom fornybar energi får mer og mer oppmerksomhet, bli bruk av bergvarme blir stadig mer vanlig. Bergvarmeinstallasjoner er driftssikre anlegg som har lang levetid og god lønnsomhet. I Nordisk Energikontroll har vi spesielkompetanse på prosjektering, installasjon og drift av slike anlegg med bergvarme. 
 

Teknikken

Energien hentes ut fra energibrønner i fjell som er 150-500 meter dype. Inne i brønnen monteres kollektor i form av plastrør hvor kjølevæske sirkulerer, man utnytter i praksis solenergien som er lagret i fjellet. Energien fra brønnene tilføres anlegget med bergvarme, og løfter varmen til ønsket temperatur.
I 2018 installerte Nordisk Energikontroll AS bergvarme på Manglerudjordet borettslag. Anlegget er en bergvarme-hybrid løsning med 67 energibrønner og en tørrvarmer. Anlegget har nå vært i drift et år og resultatene viser at besparelsen var kr. 2.800.000,-. Varmepumpeløsningen dekket over 90% av energibruken i borettslaget.

Dette anlegget med bergvarme er det største som er installert i et borettslag i Norge. Se video under
BildeTor

Send oss en uforpliktende forespørsel, for gratis befaring, spørsmål eller pristilbud

Tor Sveine
Teknisk sjef
+47 913 09 703
salg@noen.no

 

Bergvarme gir kjøling

En av fordelene med bergvarme i borettslag, sameier og næringsbygg er at både varme og kjøling er tilgjengelig. Varme henter man ut fra bergvarme-anleggets varmepumpe, mens man kan hente ut en god del kjøling direkte fra brønnparken som frikjøling. Dette gjør at man kan hente ut tilnærmet gratis kjøling til bygget. Hvis man trenger mer kjøling enn det som kan leveres direkte fra energibrønnene kan anlegget med bergvarme kobles inn for å ta toppene.

 

Det er mulig å etablere kjøling i eksisterende bygg med enkel kjøleløsning til anlegg med bergvarme.
bergvarme-nordisk-energikontroll

Nye kuldemedier og bergvarme

I de senere år har det blitt fokus på miljøfaren ved lekkasje fra varmepumper. Varmepumpen er en sentral del av bergvarmeanlegget og det er viktig at man velger en fremtidsrettet miljøvennlig løsning når man skal installere nytt bergvarmeanlegg eller rehabilitere bergvarmepumpen.
 
Les mer om kuldemedier og bergvarme her
 

Bergvarme-hybrid anlegg

I mange tilfeller er eiendommen hvor man kan bore brønner for bergvarme begrenset. Det gir utfordringer når man ønsker god energidekning med bergvarme-anlegget. Det er mulig å bore dype brønner. Det er gjort prosjekter med energibrønner helt ned i 1500 meter, men dette gir svært dyre løsninger. Det mest optimale prismessig er å bore brønner på 3-400 meter og eventuelt komplettere løsningen med varmeopptak fra luft, sol eller ventilasjon i tillegg.
 
Bergvarme og tørrvarmer
Bergvarme og varme fra ventilasjonsluft
Bergvarme og sol

Prosjektering av anlegg med bergvarme

Når man skal prosjektere en brønnpark til et bergvarmeanlegg er det vesentlig at dette gjøres riktig. En brønnpark skal vare i hele byggets levetid.

Vi i Nordisk Energikontroll har spesialkompetanse på design og prosjektering av brønnparker for større anlegg med bergvarme.

Vi benytter beregningsprogrammet EED (Earth Energy Designer) for å kunne beregne hvor stort energilager man trenger til et anlegg med bergvarme. Det er viktig at energilageret dimensjoneres rett, slik at man får et lager som er tilpasset byggets behov for varme og kjøling.

Varmepumpen i bergvarme-anlegget

Vi benytter de varmepumpene som egner seg til det aktuelle prosjektet. Vi samarbeider tett med ABK qviller AS og Thermocontroll AS. Solide leverandører er viktig dersom det oppstår problemer med utstyret.

Installasjon av bergvarme

Nordisk Energikontroll gir fast pris på komplette anlegg for bergvarme. Vi håndterer hele prosjektet vedrørende bergvarme i borettslag, sameier og næringsbygg, slik at kunden har ett firma og forholde seg til. Ingeniørene i Nordisk Energikontroll vil styrer hele prosjektet. Vi gjennomfører bergvarme-prosjekter hele tiden. Du bør velge en leverandør som har erfaring med bergvarme i installasjonsfasen og driftsfasen. Vi har mange referanseanlegg med bergvarme som det er mulig å besøke.

Besparelse med varmepumpe

En av hovedargumentene for å velge bergvarme i borettslag, sameier eller næringsbygg fremfor andre oppvarminigsløsninger er at bergvarme gir stor energibesparelse. Besparelsen er avhengig av hvilke temperaturnivåer man arbeider med. En bergvarme-pumpe for oppvarmingsformål kan ha SCOP (årsvarmefaktor) over 3. Det betyr at bergvarme-pumpen avgir mer enn 3 kWh varme med 1 kWh strøm tilført bergvarme-pumpen.

Energimåling på anlegg med bergvarme

Det er viktig å prosjektere anlegget med bergvarme slik at man får best mulig drift og god besparelse. Nordisk Energikontroll AS anbefaler at det monteres måleutstyr, slik at man kan følge forbruk av bergvarme og anleggets drift.

Energioppfølging av bergvarme-anlegget (EOS)

Når varmepumpen har blitt montert med energimålere for tilført og avgitt energi er det lurt å etablere energioppfølging. Gjennom systematisk energioppfølging er erfaringen at man opprettholder besparelsen over tid og at man oppdager avvik tidlig, slik at feil kan utbedres. Nordisk Energikontroll tilbyr dette som en del av bergvarme-løsningen. Vi kan også komme med forslag til systematisk energioppfølging av hele kundens bergvarme-anlegg dersom dette er ønskelig.

Forsikring av bergvarme-pumpen

Nordisk Energikontroll AS leverer ofte NIBE bergvarmepumpe. NIBE tilbyr sammen med forsikringsselskap en meget gunstig forsikringsordning for bergvarme. Varmepumpeforsikringen er et rimelig tillegg til reklamasjonsrett og vanlig eiendomsforsikring. Den gir bekymringsfri drift i opptil 18 år.

Service på anlegg med bergvarme

Nordisk Energikontroll AS tilbyr serviceavtale for anlegg med bergvarme. I tillegg til service på selve bergvarme-pumpen ønsker våre kunder ofte at vi tar ansvar for hele varmesentralen og håndterer de komponenter som trenger service. Som en del av service-avtalen har vi løsninger for oppstart og kontroll når fyringssesongen starter/slutter. Vi har også forskjellige overvåkningsløsninger som kan knyttes opp mot anlegg med bergvarme. Dette sikrer problemfri varmedrift.
Følg oss:
foelg-oss-facebook
foelg-oss-youtube