Hovedtavle

Nordisk Energikontroll AS er totalteknisk entreprenør og kan tilby ulike løsninger for hovedtavle til nye og eksisterende bygg sammen med våre dyktige underleverandører i Byggdriftnettverket. 
test3

Hovedtavle er byggets hjerte

Vi kan levere komplett hovedtavle til større bygg. Vi er med i hele prosessen fra forprosjekt til ferdig installert hovedtavle. Hvis en hovedtavle skiftes med bakgrunn i oppgradering av ventilasjon eller varme, kan vi gjerne prise hele det tekniske prosjektet.
 

Oppgradering eller skifte av hovedtavle

I forbindelse med ombygginger og utvidelser er det ofte behov for å oppgradere eller skifte hovedtavle. Nordisk Energikontroll kan gi pris på slike prosjekter. Hvis hovedtavle skiftes med bakgrunn i oppgradering av ventilasjon eller varme, kan vi gjerne prise hele det tekniske prosjektet. Vi håndterer alle tekniske fag gjennom Byggdriftnettverket.
 

Prosjektering og produksjon av hovedtavle

En hovedtavle består av inntakssikringer og måleranlegg. I tillegg er det vanligvis avganger til underfordelinger og store enkeltlaster. En hovedtavle bygges av en tavlebygger. Alle hovedtavler bygges etter tavlenorm EN60-439-1 eller 3 og blir levert med merkeskilt som opplyser om produsent, produksjonsnummer, spenning, lk-maks, tavlenorm og CE-merke.

Det må utarbeides tegning og prosjektering for en hovedtavle. Sammen med våre samarbeidspartnere kan vi utarbeide dokumentasjon for den enkelte hovedtavlen. Vi kan også dokumentere for underfordelinger i bygget. Tavlenormen EN60439 benyttes, sammen med FEL og NEK 400.
 • Hoved- og styrestrømskjema for en hovedtavle utarbeides
 • Arrangementstegninger som viser hovedtavlens oppbygning med målsetting lages
 • FDV-dokumentasjon for komponentene i en hovedtavle følger med leveransen.

 
BildeTor

Send oss en uforpliktende forespørsel, for gratis befaring, spørsmål eller pristilbud

Tor Sveine
Teknisk sjef
+47 913 09 703
salg@noen.no

 

Installasjon av hovedtavle

Selve installasjonen av en hovedtavle gjennomføres av en av elektroentreprenørene i Byggdrift-nettverket. Vi har samarbeidspartnere som vi har arbeidet sammen med i mange hovedtavle-prosjekter.

Nordisk Energikontroll gir fast pris på komplett installasjon av hovedtavle. Vi håndterer hele prosjektet med bygging, levering og installasjon av hovedtavle, slik at kunden kun har ett ansvarlig firma og forholde seg til. 
 

Energioppfølging til hovedtavlen (EOS)

Når man installerer ny hovedtavle bør man også vurdere installasjon av energimålere og energioppfølging. Gjennom systematisk energioppfølging er erfaringen at man opprettholder lavt forbruk over tid og at man oppdager avvik tidlig, slik at feil kan utbedres. Nordisk Energikontroll tilbyr løsninger for systematisk energioppfølging for hele kundens anlegg, dersom dette er ønskelig.
 

Service på hovedtavle med termografering

Høy temperatur i en hovedtavle er en hyppig og farlig feilkilde. Det er viktig å gjennomføre service på hovedtavle og underfordelinger, slik at man unngår varmgang og branntilløp i det elektriske anlegget. Problemer kan oppdages tidlig ved jevnlig service med termografering.

Med termografering omgjøres varmestrålingen som objektene i tavlen utstråler. Vi tar bilder som gjengis med en fargeskala som samsvarer med komponentenes temperatur. 
 

Termografering i hovedtavle avdekker feil tidlig

Termografering av hovedtavle og underfordelinger gir viktige fordeler: 
 • Bedret sikkerhet 
 • God dokumentasjon
 • Lavere driftsutgifter

Økt sikkerhet er kanskje det viktigste. I tillegg får man mulighet til å rette feilene gjennom planlagt vedlikehold før det oppstår en kritisk feil under drift. 

Nordisk Energikontroll kan prise oppgaver som bør utføres i forbindelse med feil man avdekker med termograferingen.

Fordeler ved kontroll av elektriske anlegg med termografering:
 • Bedret brannsikkerhet. Feil avdekkes før brann oppstår.
 • Driftssikkerheten økes.
 • Viktig elektrisk utstyr kan inspiseres og kontrolleres uten at drift forstyrres.
 • Man unngår tap av uerstattelige gjenstander.
 • Tilfredsstiller myndighetenes krav til internkontroll og forskrifter for elektriske anlegg.
 • Store anlegg kan kontrolleres på kort tid.
 • Gir rabatt på forsikringen hos flere store selskaper.
 • Redusert driftsstans er god økonomi.

 

Hvordan foregår termografering av hovedtavle?

Vi gjennomfører kontroll av hovedtavle og eventuelle underfordelinger sammen med en representant fra kunden. Det er viktig at man har belastning på det elektriske anlegget når kontrollen gjøres. Det betyr at man kanskje må starte opp systemer som i utgangspunktet ikke er i bruk. 

Det tas bilde av komponenter med utfordringer i forhold til temperatur. Resultatene presenteres i en enkel rapport hvor avvik beskrives.
 

En hovedtavle må kontrolleres. Hva annet er viktig?

Det er kjent at mange el-branner starter i en hovedtavle eller underfordelingen. Det er derfor naturlig å starte med dette. I tillegg bør eventuelt kraftkrevende utstyr som kompressorer eller kjeler kontrolleres. 

Hvis du har gjort noe med det elektriske anlegget eller har et nytt bygg, vil en kontroll før garantitiden går ut være smart å gjennomføre.
 

Hvor ofte bør man termografere hovedtavler?

VI anbefaler at man tar en gjennomgang årlig eller hvert 2. år. 

Termografering av hovedtavle er ikke nedfelt som noe krav fra det offentlige eller andre myndigheter, men det er stilt krav til internkontroll av elektriske anlegg. Termografering av hovedtavle bør i mange tilfeller inngå som en del av en internkontroll, da det er svært kostnadsbesparende i forhold til for eksempel en driftstans eller brann.
 
Følg oss:
foelg-oss-facebook
foelg-oss-youtube