Varmepumpe til varmtvann

Varmepumper for varmtvannsproduksjon er et høyaktuelt tiltak hos borettslag, hoteller, sykehus, sykehjem, borettslag/sameier og industri som bruker mye varmtvann. Hvis det gamle beredersystemet skal skiftes ut er varmepumpe for varmtvann et meget lønnsomt tiltak og noe man må vurdere.
Nordisk Energikontroll AS har levert en rekke varmepumper for varmtvann og har mange referansekunder. Typisk for anleggene er at de er driftssikre og har god lønnsomhet for kunden. De mest lønnsomme prosjektene er der hvor varmepumpe for varmtvann kan dekke nesten hele behovet for varmtvann.

I Nordisk Energikontroll har vi kompetanse på prosjektering, installasjon og drift av slike anlegg.

Nordisk Energikontroll kan gi pris varmepumpe for varmtvann til deres anlegg
 

Prosjektering

Vi prosjekter komplette løsninger og håndterer både rehabiliteringsprosjekter og helt nye anlegg. I vår prosjektering legger vi vekt på driftsikkerhet og energiøkonomi.


Gjennomføring

Nordisk Energikontroll gir fast pris på komplette anlegg. Vi håndterer hele prosjektet, slik at kunden har et firma og forholde seg til.


Lønnsomhet og besparelse

Et godt designet anlegg med varmepumpe for varmtvann - produksjon kan dekke størstedelen av varmtvannsbehovet. Det betyr at man får besparelse på 60-70% i forhold til om varmtvannet varmes med direkte elektrisk oppvarming.

Varmepumper for varmtvann er høyaktuell teknologi. Hovedargumentene for å velge varmepumpe fremfor andre oppvarmingsløsninger er at varmepumpe for varmtvann gir stor energibesparelse og dermed god lønnsomhet framfor ordinære løsninger med direkte el.oppvarming. Hvor stor besparelse man får er avhengig av hvilke temperaturer man skal kjøre i systemet og hva slags varmepumpe som benyttes og hvilken varmekilde man velger.
 
olav

Kontakt oss for tilbud

Olav Feby
Partner og daglig leder
+47 918 09 891
salg@noen.no

Typiske varmekilder for varmepumper for varmtvann

De vanligste varmekildene for varmepumper for varmtvann er luft og berg.
Varmepumpe for varmtvann - med bergvarme
Varmepumpe for varmtvann - med uteluft
Besparelse med varmepumper for varme- og kjøling
Energioppfølging av varmepumpe anlegget (EOS)
Besparelse med varmepumper for varme- og kjøling
Forsikring av varmepumpe for varmtvann
Besparelse med varmepumper for varme- og kjøling
Service på varmepumpe for varmtvann
Følg oss:
foelg-oss-facebook
foelg-oss-youtube