Energioppfølging

 

Nordisk Energikontroll er en ledende bedrift innen energioppfølging, energiledelse og optimalisering av energisystemer. Med vår kompetanse og erfaring innen energioppfølgings systemer (EOS) kan du redusere fra 5% opptil 15% av energiforbruket!  

eos
Fordeler med EnergimeterTM

God energioppfølging kan spare deg for mye energi og penger. Energioppfølging er en kontinuerlig prosess som overvåker anleggets energibruk og kan være med på å avdekke feil, forbedringspotensialer, ugunstig drift, synligjøre lønnsomme innvesteringer og mye mer. EnergimeterTM gir automatisk datainnsamling. Det innebærer at målingene sendes automatisk via internett. Dette gir mange fordeler og muligheter:
 
  • Øyeblikkelig varsling ved feil eller uregelmessigheter
  • Egne målinger blir overflødige
  • Detaljert oversikt over energiforbruk og kostnader
  • Miljødokumentasjon og komplett oversikt over avfallshåndtering, gjenvinning og drift
  • Komplett miljøregnskap hvert år
  • Komplett bilde over bedriftens CO2 utslipp 
I mange tilfeller ser vi at mangel på energioppfølging og kontroll av energisystemer fører til tap av store energimengder, og dermed også store økonomiske tap. Med energioppfølging med EnergimeterTM kan driftspersonellet være med på å avdekke og dokumentere dårlige løsninger, forslå driftsforbedringer, delta i planlegging av endringer, etterprøve tiltak og synliggjøre sin egen rolle langt bedre enn uten energioppfølging. Gjennom noen smarte grep og lønnsomme investeringer kan vi hjepe deg å oppnå full kontroll over energiforbruket, optimalisere energisystemene og redusere kostnadene dine.

Energioppfølging med EnergimeterTM har blitt enda bedre! Som kunde hos oss har du nå muligheten til å sjekke ut driften av ditt anlegg ved å logge inn på energimeter.no

Som kunde hos oss har du nå muligheten til å sjekke ut driften av ditt anlegg ved å logge inn på energimeter.no

Vi leverer energioppfølging og EOS for Biltema, og her kan du se hvordan det går nå.

Ta kontakt med oss for et uforpliktende møte hvis du vil vite hva dere kan kutte i energikostnader.

Hva er energioppfølging?

Energioppfølging er systematisk og periodevis kontroll av energitilgangen og energiforbruket. Det viser hvordan energien blir brukt og kan gi oss indikasjoner på sparepotensiale og dokumentere besparelser. Energiforbruket sammenlignes med utetemperatur og vurderes opp mot produsert vare. Videre må dette ses i sammenheng med parametere som påvirker energiforbruket, for eksempel lys, inne- og utetemperatur og luftkvalitet. Energioppfølging kan gjøres manuelt, delvis automatisk eller helautomatisk avhengig av behov for nøyaktighet og energioppfølgingens omfang. Manuell energioppfølging er unøyaktig, tungvint og overflødig i dagens verden av teknologi og automasjon. Energioppfølging er et av de viktigste verktøyene i arbeidet for å effektivisere energibruken og er kritisk for det grønne skiftet.  


EnergimeterTM – Energioppfølging fra Nordisk Energikontroll 

Nordisk Energikontroll er leverandør av EnergimeterTM. EnergimeterTM er en administrasjonsløsning for energioppfølging og avfalls- og miljøledelse. Løsningen gir helautomatisk energioppfølging med sentral driftskontroll (SD- anlegg), den er brukervennlig og kan tilpasses etter brukerens særskilte behov. EnergimeterTM baserer seg på Energinet- plattformen, som er den markedsledende EOS- plattformen i Norge. Plattformen er kompatibel med løsninger fra et bredt spekter av leverandører. Dette sikrer kunden frihet til å konkurranseutsette denne tjenesten etter at kontrakten med oss utløper. Nordisk Energikontroll er leverandør av hele verdikjeden; fra måler til rapport. Slik sikres kvalitet og kontinuitet av data. 

Energioppfølging er et av de viktigste verktøyene i arbeidet for å effektivisere energibruken og er kritisk for det grønne skiftet. 

BildeTor

Ta kontakt med oss for et uforpliktende møte, vi hjelper dere med å kutte energikostnader til oppvarming og kjøling

Tor Sveine
Teknisk sjef
+47 913 09 703
salg@noen.no

Flere aktuelle prosjekter

Lokverksted%20Narvik

Bane Nor

Bane NOR lokverksted i Narvik
Varmepumpen utnytter energien fra 5 energibrønner
Energikostnader redusert fra 366 366 til 151 866 kroner per år, som utgjør 41 prosent
Bane NOR lokverksted Narvik
Lillo%20Terrasse%20maps2

Lillo Terrasse Borettslag

Borettslag fire boligblokker med totalt 264 leiligheter
Innstallert 8 stk. NIBE F1345-60 kW varmepumper
Total besparelse på 1 340 000 kWh/år (57,2%)
enova-stotte

Enova støtte til borettslag og sameier

Enovastøtte til Borettslag og boligsameier
Artikkelen fortsetter

Energioppfølging med SD- anlegg

SD- anlegg er en forkortelse for Sentralt Driftsanlegg. Dette er et helautomatisk, datastyrt system som overvåker og styrer driften av de tekniske anleggene i bygget, som for eksempel ventilasjon og varme- og kjøleanlegg. På engelsk brukes forkortelsen BMS, som står for Building Management System. EOS med SD- anlegg gir garantert best energioppfølging for større bygg, for eksempel borettslag, sameier og næringsbygg.

Vi er stolte av å kunne tilby energioppfølging med den beste programvaren og tekniske utrustning for et SD- anlegg med EnergimeterTM.

Energioppfølging er et viktig grep for klimaregnskapet og for din lønnsomhet.

Hos oss får du grønne og lønnsomme valg i fokus!  

Ledelse og drift i borettslag, sameier og næringsbygg
I borettslag, sameier og næringsbygg blir energioppfølging først og fremst brukt som et ledelsesverktøy for å kontrollere, rapportere og budsjettere organisasjonens energiforbruk. Systemet er også et utmerket verktøy for dem som drifter byggene. Automatisk datainnsamling, varsling ved feil/uregelmessig drift og god oversikt over forbruk og kostnader sørger for enkel og effektiv drift av anlegget.  


ET- kurven på energimeter.no – et viktig hjelpemiddel for energioppfølging

Byggets ET- kurve (energi- temperatur kurve) er en graf som viser energibruken i bygget som funksjon av utetemperaturen. ET-kurven viser hvordan energien i bygget virkelig blir brukt og er et viktig hjelpemiddel for energioppfølging. I praksis kan ET- kurven utnyttes til balnt annet aktiv prosjektoppfølging, brukes som dokumentasjon av reelle besparelser og beregning av sparepotensiale, og brukes av driftsansvarlig til å avdekke unormal energibruk.
 
EOS prosjekteringen
Nordisk Energikontroll er spesialister på komplekse energisystemer. Vi kan raskt etablere energioppfølging som gir god oversikt. Når vi har etablert energioppfølgings systemet kan det enkelt utvides for ytterligere optimalisering av anlegget. Sik er det mulig å etablere energioppfølging for nye systemer i fremtiden og legge til ny teknologi. Vi prosjekterer og utfører energioppfølging i henhold til den internasjonale standarden for energiledelse, NS-EN-ISO 50001. Ved å følge standarden sørger vi for treffsikker energioppfølging for alle våre kunder. Du kan lese mer om NS- EN- ISO 50001 og andre relevante standarder nedenfor. 
 
"Energiledelse dreier seg om samspillet mellom mennesker, teknologi og organisasjon. Effektiv energiutnyttelse kan sikre optimal produksjon og bruk av energi i virksomheter. Gjennom energiledelse kan lønnsomme atferds- og investeringstiltak påvises og gjennomføres. Lavere energibruk reduserer kostnader, bedrer miljøprofilen og styrker konkurranseevnen. Den internasjonale standarden NS-EN ISO 50001 er et effektivt verktøy for implementering av energiledelse”.

Kilde: Standard Norge
Løsningene i energinet er bygget opp rundt denne standarden.

Energioppfølging etter standardene 

Ved å følge den internasjonale standarden for energiledelse, NS-EN-ISO 50001, sikrer organisasjonen/virksomheten din at energioppfølging blir utført på en treffsikker måte. Dette gjøres ved å følge konkrete aktiviteter, systemer og arbeidsprosesser for å nå de spesifikke målene til organisasjonen/virksomheten. Dette kan styrke miljøprofilen og gi et viktig konkurransefortrinn. Standarden for energiledelse bygger på de samme prinsippene som standarden for miljøledelse (NS-EN ISO 14001) og kvalitetsledelse (NS-EN ISO 9001). Strukturen i disse standardene er også lik, dette er for å lette bruken av disse systemene sammen. 


 
20211109_OKS1
11.11.2021
Bergvarme på Oslo Kristne Senter
varmepumpeanlegget på Oslo Kristne Senter ble satt i drift i september 2021.
20211018_Bilde%20igangkj%C3%B8ring%20Landa%CC%8As%20L2%20beska%CC%8Aret
21.10.2021
Ny energisentral for Selvaag Boligs nye byggefelt
Testing og igangkjøring av energisentralen på Selvaag Bolig sitt nye boligfelt Landås i Asker kommune.
Anlegg
02.06.2020
Bane Nor i Narvik har installert bergvarmepumpe
Havnegata%202
20.04.2020
Narvik Havn har konvertert til fornybar energi
Bamle-bergverme
22.10.2019
Bamle kommune valgte Nordisk Energikontroll AS
Vi vant anbudskonkurransen for anskaffelse av bergvarmeanlegg til Krogshavn Omsorgssenter.
Kolsrud
22.10.2019
Kolsrud AS har installert bergvarme
Boligselskapet Kolsrud har installert bergvarme med 22 brønner på 300 meter i fjell.