Energioppfølging

Energioppfølging er et av fokusområdene hos oss i Nordisk Energikontroll. Vi har lang erfaring med å følge opp energisystemer og optimalisere dem.

Nordisk Energikontroll er proffe på energioppfølging og energiledelse. Du kan kutte energibruken med 5 - 15 % på en smart måte uten investering.

 
 • Energioppfølging kan redusere energibruken med 5-15% med enkle grep som uten investering. 
 • Energioppfølging avdekker forbedringspotensialer og avdekker ugunstig drift
 • Nordisk Energikontroll hjelper deg i gang med energioppfølging
 • Nordisk Energikontroll er leverandør av Energinet – markedslederen innen energioppfølging
 • Energioppfølging synliggjør lønnsomme investeringer

   
Gjennom vår kompetanse og erfaring får du en grundig oversikt over forbruk og eventuelle feil. På den måten får du også en oversikt over kostnadene dine, og hva de faktisk går til.

I mange tilfeller ser vi at mangel på oppfølging og kontroll av energisystemer fører til at store mengder energi og penger blir sløst bort. Gjennom noen smarte grep kan du kutte dine kostnader betydelig, optimalisere systemet samt gjøre investeringer som er lønnsomme i fremtiden.
 
Energioppfølging er også et viktig grep for miljøet og klimaregnskapet, hos oss får du lønnsomme og grønne valg i fokus!
BildeTor

Kontakt oss for tilbud

Tor Sveine
Partner og styremedlem - Salgsansvarlig
+47 913 09 703
salg@noen.no

 
elektro-meta-nordisk-energikontroll
Elektro og automasjon
Nordisk Energikontroll kan i samarbeid med våre partnere lever det ditt bygg har behov for
hovedtavle-meta-nordisk-energikontroll
Hovedtavle
Vi kan levere komplett hovedtavle til større bygg. Vi er med i hele prosessen fra forprosjekt til ferdig installert hovedtavle.
kontroll-meta-nordisk-energikontroll
Internkontroll
Nordisk Energikontroll AS bruker et moderne IK-system som er tilpasset vårt behov.

Energinet – energioppfølging fra Nordisk Energikontroll

Nordisk Energikontroll er leverandør av Energinet. Energinet er et administrasjonssystem for energi-, avfalls- og miljøledelse. Løsningen startet allerede i 2002. I dag er Energinet markedslederen i Norge og betjener kunder i markedet som offentlig sektor, industri, private eiendomsselskaper og energiselskaper. Energinet er et brukervennlig energioppfølgingssystem. Løsningen kan tilpasses til brukerens kunnskapsnivå på energioppfølging.

Fordeler med energinet og automatisk datainnsamling

 • Energioppfølging holder fokus på ditt energiforbruk og kostnader år etter år.
 • Budsjettering av energikostnader blir enkelt. Liten arbeidsinnsats fra din eller ditt driftspersonells side
 • Start enøk-arbeidet med energioppfølging - uten investeringer
 • Miljødokumentasjon og komplett oversikt over avfallshåndtering, gjenvinning, kostnader og drift
 • Energioppfølging gir enkelt et komplett bilde over organisasjonens CO2 utslipp
 • Energinet gir deg et komplett miljøregnskap hvert år
 • Energioppfølging sørger for automatisk fokus på dette viktige arbeidet - dag etter dag, uke etter uke, måned etter måned, år etter år.
 • Med en leverandør av hele verdikjeden fra måler til rapport - sikres kvalitet og kontinuitet av data som igjen sikrer fokus og motivasjon i hele organisasjonen. Dette
 • er meget viktig for å lykkes med miljøarbeidet over tid.
“Energiledelse- Energiledelse dreier seg om samspillet mellom mennesker, teknologi og organisasjon. Effektiv energiutnyttelse kan sikre optimal produksjon og bruk av energi i virksomheter. Gjennom energiledelse kan lønnsomme atferds- og investeringstiltak påvises og gjennomføres. Lavere energibruk reduserer kostnader, bedrer miljøprofilen og styrker konkurranseevnen. Den internasjonale standarden NS-EN ISO 50001 er et effektivt verktøy for implementering av energiledelse”

Standard Norge
Løsningene i energinet er bygget opp rundt denne standarden.

 

Vannbårne systemer
Når man skal etablere energioppfølging i vannbårne anlegg er det viktig med riktig kompetanse. Vannbårne systemer er fleksible og i noen anlegg kan man ha en miks av energikilder. Gjennom energioppfølging får man oversikt og kutter kostnader.

Varmepumper
Når du har investert i varmepumpe er det vesentlig at den er i drift. Gjennom riktig energioppfølging kan man følge med på driften av systemet. Nordisk Energikontroll kan bistå med installering av målere som gjør oppfølgingen enkel. Man kan følge anleggets COP fra time til time.

Driftstider
Ventilasjons-anleggenes driftstid er vesentlig for energibruken. Med energioppfølging kan man raskt oppdage endringer i driftsmønster. I bygg hvor man betaler for effekttopper er det vesentlig at man har full kontroll på systemenes drift. Hvis man starter anleggene til forskjellig tid kan effekttopper unngås og energiregningen bli lavere.

Varmesentralen
I varmesentralen er energioppfølging viktig. Riktig bruk av energikildene gjør at man kan spare store summer på energibruk. Energioppfølging vil dokumentere hvilke energikilder som er i drift til enhver tid og gjør at energikostnadene blir lave.

Fjernvarme
I bygg som har fjernvarme er energioppfølging spesielt viktig. Riktig bruk av fjernvarme gir forutsigbare energikostnader. Med energioppfølging kan du holde oversikt over bruksprofilen og unngå store effekttopper. Dette vil hjelpe fjernvarmeleverandøren og gir deg lavere energikostnader.

Prosjektering av energioppfølgingsystemet
Nordisk Energikontroll er spesialister på komplekse energisystemer. Vi kan raskt etablere energioppføling som gir god oversikt. Når man har etablert systemet kan det utvides slik at man etter hvert får full kontroll på energiflyten og oppnår maksimal kontroll på energibruken.

Lokale energimålere gir full kontroll
I energioppfølging kan man integrere lokale energimålinger som gjør det enklere å følge med på driften av ulike systemer. Det er viktig å prosjektere energioppfølgingssystemet slik at man får god oversikt og maksimal kontroll.

Service og energioppfølging
Nordisk Energikontroll AS tilbyr serviceavtale for anlegg med vannbåre varme. Energioppfølging er ofte en sentral del i oppfølging av driften av tekniske anlegg i forbindelse med drift og service. Energioppfølging gjør at man oppdager avvik i driften. Ved avvik kan servicepersonell finne feilen og utbedre problemet. Tekniske feil fører ofte til høyere energibruk. Hvis man ikke har god energioppfølging, vil ofte energibruken øke over tid. Tiltakene som er gjennomført blir kanskje ikke så lønnsomme som man så for seg når investeringen ble gjort. Energioppfølging som en del av den tekniske driften kan sikre problemfri varmedrift.
 
Følg oss:
foelg-oss-facebook
foelg-oss-youtube