Bane NOR lokverksted Narvik

Nordisk Energikontroll prosjekterte bergvarme for Bane NOR sitt lokverksted i Narvik i 2019. Det ble installert 60 kW varmepumpeeffekt (1 stk. NIBE F1345-60kW). Bane NOR prosjektet viser at bergvarme er en langsiktig og lønnsom beslutning for bedrifter. I tillegg til å redusere energikostnadene, er bergvarme en miljøvennlig løsning som bidrar til å redusere karbonavtrykket og fremme en bærekraftig fremtid.

Lokverksted%20Narvik
Foto: Lokstallene i Narvik.
 
Varmepumpen utnytter energien fra 5 energibrønner på totalt 1 730 meter. Varmepumpen genererer varme som distribueres gjennom byggets vannbårne aerotempere, som også ble installert i forbindelse med bergvarmeanlegget.

Årlige totale energikostnader (cash flow)
Etter installasjonen av bergvarme ble lok verkstedets energikostnader redusert fra 366 366 til 151 866 kroner per år, som utgjør 41 prosent av de opprinnelige kostnadene. For å finansiere investeringen kan man sette av 120 000 kroner per år til nedbetaling av lån og 20 000 kroner per år til utskiftningsutgifter etter 15 år. Den årlige netto besparelsen blir på 74 500 kroner, som tilsvarer en besparelse på 20 prosent av de opprinnelige energikostnadene.
Narvik%20kostnader

Visuell fremstilling av årlige totale energikostnader før og etter bergvarmeinstallasjon.

 
Siden de fleste bygningene i Norge befinner seg i Sør-Norge, er det relevant å undersøke kostnadsbesparelsene man kunne oppnådd med bergvarme hvis lokverkstedet hadde befunnet seg i denne regionen.
Lokverksted%20s%C3%B8r-norge

Visuell fremstilling av årlige totale energikostnader før og etter installasjon av bergvarme hvis lokverkstedet hadde vært i Sør-Norge. Forfatter: Sivilingeniør Tor Sveine, Teknisk sjef i Nordisk Energikontroll AS.
23. mars 2023