Lillo Terrasse Borettslag

Lillo%20Terrasse%20maps2
Bilde: Lillo Terrasse Boretslag (Google maps).
Nordisk Energikontroll prosjekterte bergvarme på Lillo Terrasse Borettslag i 2019. Det ble installert 8 stk. NIBE F1345- 60kW varmepumper som henter varme fra 32 energibrønner på 375 meter.
  • Borettslag
  • 8 stk. varmepumper
  • 32 energibrønner installert
  • Energioppfølging
20211028_Bilde

I 2021 sparte Lillo Terrasse Borettslag totalt 1 526 256 kWh ved å bytte til bergvarme, som tilsvarer prosentvis besparelse på 65,1%. De har altså spart 186 256 kWh (ca. 14%) mer enn beregnet.

Lillo Terrasse Borettslag består av fire boligblokker med totalt 264 leiligheter. Hver boligblokk har 11 etasjer og består av 66 leiligheter, samt et fyrhus. I hver blokk er det installert 2 stk. NIBE F1345-60 kW varmepumper som grunnlast. Det resterende forbruket vil i hovedsak dekkes av elektrokjelen på ekstra kalde dager. I hovedfyrrommet står det også en oljekjel som er konvertert til bioolje som kan benyttes.

Før installasjonen hadde hver blokk et temperaturkorrigert energiforbruk til varme og varmtvann på 586 000 kWh/år, totalt 2 344 000 kWh/år. Bergvarmeanlegget har energidekning på ca. 90 % og er prosjektert for å oppnå besparelse på 335 000 kWh/år for én boligblokk. Det tilsvarer total besparelse på 1 340 000 kWh/år (57,2%) for hele borettslaget.
 

Den reelle besparelsen for de individuelle blokkene i 2021 var som følger:

  • Betzy Kjelsbergsvei 7: 197 738 kWh tilført energi, besparelse på 388 262 kWh (66,3%)
  • Betzy Kjelsbergsvei 11: 195 457 kWh tilført energi, besparelse på 390 543 kWh (66,6%)
  • Betzy Kjelsbergsvei 13: 220 395 kWh tilført energi, besparelse på 365 605 kWh (62,4%)
  • Betzy Kjelsbergsvei 15: 204 154 kWh tilført energi, besparelse på 381 846 kWh (65,2%)

 

BildeTor

Ta kontakt med oss for et uforpliktende møte


Tor Sveine
Partner og styremedlem - Salgsansvarlig
+47 913 09 703
salg@noen.no

 

Flere aktuelle prosjekter

Lokverksted%20Narvik

Bane Nor

Bane NOR lokverksted i Narvik
Varmepumpen utnytter energien fra 5 energibrønner
Energikostnader redusert fra 366 366 til 151 866 kroner per år, som utgjør 41 prosent
Lillo%20Terrasse%20maps2

Lillo Terrasse Borettslag

Borettslag fire boligblokker med totalt 264 leiligheter
Innstallert 8 stk. NIBE F1345-60 kW varmepumper
Total besparelse på 1 340 000 kWh/år (57,2%)
enova-stotte

Enova støtte til borettslag og sameier

Følg oss:
foelg-oss-facebook
foelg-oss-youtube