Fjernvarme

Fjernvarme tar utgangspunkt i å bruke kortreist energi som allerede eksisterer, og betegnes derfor som en fornybar energiressurs. Fjernvarme er en erstatning for blant annet fyringsolje eller elektrisitet fra ikke-fornybare energikilder.
Har du en oljekjel som skal byttes ut? Vurderer du kanskje å erstatte din kilde for oppvarming av rom og vann med fjernvarme?

Ta kontakt med oss for å drøfte den beste løsningen med fjernvarme!

Systemer med fjernvarme reduserer den totale bruken av energiressurser ved å ta i bruk ressurser som vi har til overs og som ellers kunne gått tapt. I tillegg er det en plassbesparende operasjon som gjør at verdifulle arealer ikke brukes. Egne målere for fjernvarme gjør at energiforbruket enkelt kan avleses, og gir deg en kontroll over eget forbruk.

Vi i Nordisk Energikontroll er opptatt av å tilføre miljøvennlige og fornybare energiressurser. Et anlegg med fjernvarme kan forsyne flere bygg, eller en hel bydel, med energi til oppvarming av vann. Prinsippet med fjernvarme er at vann varmes opp i en varmesentral, og det varme vannet fordeles ut til isolerte rør som ligger i grunn. Energien i vannet overføres til byggets varmeanlegg og spres gjennom et vannbasert oppvarmingssystem. Vannbasert oppvarmingssystemer i bygg består gjerne av radiatorer, gulvvarme eller varmepumper. I tillegg benyttes fjernvarme til oppvarming av tappevann.

SSB definerer et anlegg med fjernvarme som «Et varmeanlegg som via et rørsystem leverer fjernvarme til eksterne kunder fra en varmesentral med dimensjonerende effekt på minst 1 MW.»

Fortum Oslo Varme er den største leverandøren av fjernvarme i Norge, og dekker 20% varmebehovet i Oslo. Visste du for eksempel at det i dag, ifølge Fortum, finnes omtrent 600 km med rør med fjernvarme i Oslo? Dette tilsvarer 30 millioner liter vann som er i konstant sirkulasjon.
olav

Kontakt oss for tilbud

Olav Feby
Partner og daglig leder
+47 918 09 891
salg@noen.no
fornybar-energi-meta-nordisk-energikontroll
Fornybar energi
Bærekraft og fornybar energi står sentralt i både måten vi tenker og måten vi jobber på.
bioenergi-2-meta-nordisk-energikontroll
Bioenergi
Ønsker du å erstatte kilder til fossil energi med fornybar energi? Da bør du lese mer om bioenergi her.
solenergi-meta-nordisk-energikontroll
Solenergi
Hvis du ønsker at ditt bygg skal være blant de norske bygg som varmes av solenergi, da kan vi hjelpe deg på veien!
Følg oss:
foelg-oss-facebook
foelg-oss-youtube