Kolsrud AS har installert bergvarme

Boligselskapet Kolsrud har nå installert bergvarme. Det er boret i alt 22 brønner på 300 meter i fjell. I energisentralen er det installert 4 stk. NIBE varmepumper som tilsammen yter 240 kW, samt nytt varmtvannsystem som er tilpasset drift med varmepumpe.
Kolsrud
Tidligere i år har boligselskapet etterisolert fasadene og fått nye vinduer. Etter installasjon av bergvarme vil borettslaget ha lavt energibruk og energiriktig fornybar oppvarming.

Beregnet besparelse med varmepumper er rundt  700.000 kroner i året (60% besparelse). Boligselskapet fikk enøkstøtte fra Oslo Kommune.
kolsrud-bergvarme2
Boligselskapet Kolsrud AS utgjør 176 boenheter bestående av ett- til fireroms leiligheter.