Sjøvarme på Narvik havn

Nordisk Energikontroll har prosjektert et sjøvarmeanlegg på Narvik Havn. Tre store sjøkollektorer henter ut varme fra den stabile vanntemperaturen i havnebassenget og varmepumpene utnytter sjøvarmen.

Bilde%20uten%20tittel1
Det er installert 3 stk. NIBE 1345 - 60 kW varmepumper som forsyner kontorbyggene Fagernesveien 2 og 3 med romoppvarming og tappevann. Varmepumpene er dimensjonert for ca. 93% energidekning og er beregnet for å kutte energiforbruket med 743 000 kWh/ år. Dette tilsvarer 64% energibesparelse. 

På grunn av nærhet til isfri sjø, så var sjøvarme den beste løsningen med tanke på både pris og virkningsgrad. En isfri sjø gjør det mulig å plassere sjøkollektorene uten fare for at klumper med is kolliderer med dem og forårsaker skader, forklarer prosjektleder Frank Olsen. 
310119300_782988379775256_6664851362362334874_n

Prosjektleder Frank Olsen med sjøkollektorene.

Flere aktuelle prosjekter

enova-stotte

Enova støtte til borettslag og sameier

Lillo%20Terrasse%20maps2

Lillo Terrasse Borettslag

Borettslag fire boligblokker med totalt 264 leiligheter
Innstallert 8 stk. NIBE F1345-60 kW varmepumper
Total besparelse på 1 340 000 kWh/år (57,2%)
Lokverksted%20Narvik

Bane Nor

Bane NOR lokverksted i Narvik
Varmepumpen utnytter energien fra 5 energibrønner
Energikostnader redusert fra 366 366 til 151 866 kroner per år, som utgjør 41 prosent
BildeTor

Send oss en uforpliktende forespørsel, for gratis befaring, spørsmål eller pristilbud

Tor Sveine
Teknisk sjef
+47 913 09 703
salg@noen.no

 
Følg oss:
foelg-oss-facebook
foelg-oss-youtube