Seks grunner til å velge bergvarme

27. mai 2022
Seks grunner til at bergvarme er den suverene kilden til ny fornybar energi for borettslag, sameier og næringsbygg.
 

1. Konfliktfri fornybar energi
Alle andre energiformer har ulemper, selv fornybare energikilder. Vindmøller lager både visuell- og lyd-forurensning. Bioenergi gir luftforurensning i forbindelse med forbrenningen. Luft-vann varmepumpenes utedeler gir lyd. Bergvarme gir ingen slike forurensninger under drift. Under boring av energibrønnene kreves det bruk av en dieselmotor for å drive kompressoren. Vi håper at disse kompressorene snart blir drevet av elektriske motorer.  

 

fornybar-energi-banner-nordisk-energikontroll

2. Suveren effektivitet
Bergvarme kan kutte ca. 2/3 av oppvarmingskostnaden for eldre boliger og næringsbygg med høytemperert varme og 3/4 av oppvarmingskostnaden for nyere boliger og næringsbygg med lavtemperert varme. Bergvarmepumpene henter energi fra energibrønner i fjellet under bolig- eller næringsbygget. Ved hjelp av ca. 1/3 strøm henter den ca. 2/3 ny fornybar energi fra fjellet under bygningen den skal varme opp. Slik kan man kutte ca. 2/3 av oppvarmingskostnaden sammenlignet med direktevirkende elektrisitet. Som sagt, for nyere boliger og næringsbygg med lavtemperatur varme snakker vi om ca. 1/4 og 3/4.

3. Frikjøling
Mange opplever at det er for varmt på soverommet i lange perioder i løpet av året. Riktig temperatur på soverommet gir bedre søvnkvalitet. Bergvarme kan gi «gratis» kjøling. Ved hjelp av en vannpumpe og en varmeveksler. Uten bruk av varmepumpen, kan man kjøle bolig- og næringsbygg ved å sirkulere kaldt vann fra berggrunnen i bygget. Varmen fra bygget sendes ned i energibrønnene hvor den lagres og gjør driften av varmepumpene mer effektiv om sommeren. Så med en liten tilleggsinvestering og litt tilleggsenergi til drift av pumpene får man frikjøling samt varme til en lavere pris neste fyringssesong. Resultatet er betydelig bedret komfort, så godt som gratis!

 
Skjermbilde%202022-05-27%20083129
4. Effektstyring
Vi prosjekterer bergvarme med vannbåren varme, noe som muliggjør effektstyring. Varmen er lagret i bygget og i buffertanker. Slik kan man skru av varmepumpen i de timene på døgnet med høyest strømpris. Alle vannbårne systemer gir mulighet for effektstyring.

5. Lang levetid
En bergvarmepumpe står inne i jevn temperatur hele året. Det gjør at alle materialer og elektronikk har fine og stabile driftsforhold til enhver tid. Temperaturen i brønnparken er også veldig stabil.
Dette i motsetning til en luft/vann varmepumpe som f.eks. skal levere 55°C ved -10°C utetemp og som da blåser denne temperaturen gjennom systemet. Luft/vann varmepumper må jobbe i alt fra      -20 til +15 grader. Dette gir store materialpåkjenninger. Kretskort etc. er heller ikke spesielt glad i slike variasjoner.

6. Inntil 18 års forsikring
Lang forventet levetid gjør at kunden kan kjøpe opptil 18 års forsikring ved å velge NIBE varmepumper. Dette er en forsikring som sammen med byggets forsikring gjør at man får dekket en ny varmepumpe ved uventet havari.
 
Høy effektivitet, effektstyring, lang levetid og lang garantitid gir suveren lønnsomhet. Mulighet for frikjøling og fravær av visuell- og lyd-forurensning sørger for suveren komfort. Vi mener at bergvarmepumpe er den beste måten å sikre seg mot de høye strømprisene, og samtidig sikre suveren komfort.
 

Prosjekter:

Furuset_forum
14.02.2022
Furuset Forum
Nordisk Energikontroll har utført ny varmepumpeinstallasjon på Furuset Forum.
Sj%C3%B8hagen
24.01.2022
Sjøhagen Brygge
Nordisk Energikontroll har bygget varmesentral på Sjøhagen Brygge.
Tryvannstua_IMG_0869
10.01.2022
Tryvannstua
Vi har installert 2 stk. Nibe F2120-20kW luft til vann varmepumper på Tryvannstua.