Ny energisentral for Selvaag Boligs nye byggefelt

Mandag 18. oktober testet vi de åpne brønnene som skal gi energi til de første 187 leilighetene i Selvaag Boligs utbygging av til sammen over 600 boliger. Boligfeltet ligger flott til på Høn i Asker.
20211018_Bilde%20igangkj%C3%B8ring%20Landa%CC%8As%20L2%20beska%CC%8Aret
Nordisk Energikontroll har prosjektert et varmepumpeanlegg med fem NIBE F-1345 60 kW varmepumper, til sammen 300 kW. Fornybar energi hentes fra syv 300 meter dype åpne brønner. Åpne brønner vil si at grunnvannet føres inn i energisentralen hvor det veksles i en varmeveksler (mellomveksler). Derfra veksles varmen gjennom en glykolkrets inn til varmepumpene. Fordelen med åpne brønner er at hver brønn kan gi mye mer energi enn en lukket brønn hvor et kuldemedium sirkulerer mellom brønnen og varmepumpen. Ulempen er at dette store varmeopptaket krever at hver produksjonsbrønn har pumper langt nede i produksjonsbrønnen. Dette er nybrottsarbeid i Norge og mange fagpersoner er derfor involvert i testing for å sikre god igangkjøring og drift. Norconsults avdeling for Integrerte Tekniske Bygningsinstallasjoner (ITB)[1] har gitt verdifull bistand i denne prosessen.

[1] ITB står for Integrerte Tekniske Bygningsinstallasjoner, og er en betegnelse på teknikk som knytter funksjoner mellom systemer sammen for å lage bedre styring, overvåking eller nye fellesfunksjoner i et teknisk anlegg.
Kilde: www.itbguiden.no
 
20211018_Bilde%20igangkj%C3%B8ring%20Landa%CC%8As%20L2%20beska%CC%8Aret
Fra venstre:
Gunnar Solem: Prosjektleder i Nordisk Energikontroll AS; har prosjektert energisentralen.
Ole André Hanstad: Montørformann i Båsum Boring; har boret energibrønnene.
Ahsan Bashir: Bachelorstudent i Energi og Miljø på OsloMet og deltidsansatt i Nordisk Energikontroll AS.
Ragnar Wilhelmsen: Montør i Båsum Boring.
Manon van Goethem: Geolog i Ruden AS; har prosjektert brønnparken.
Bendik Nordstrøm: Prosjektleder og geolog i Ruden AS.
Konstantin Mihhejenkov: Bas i HR Rør; er utførende rørlegger.
Anders Henriksen: Produksjonsansvarlig i HR Rør.
Michael Engebretsen: Rådgiver ITB og Automasjon i Norconsult; bistår i testing og igangkjøring.
Morten Samuelsen-Klingan: Fagspesialist ITB og automasjon i Norconsult.
Erik Grorud: Bas i Ørnulf Wiig Installasjon; er utførende elektriker.
Robin Aas: Prosjektleder i Ventistål; har prosjektert styringen av brønnparken og energisentralen, var med på telefon. 
Ralph Sijstermans: Prosjekterende rådgiver i Norconsult; var ikke til stede da bildet ble tatt.