Enovastøtte til borettslag og boligsameier

14. mars 2022
Enova har lansert kartleggingsstøtte til borettslag og boligsameier. Ordningen skal gi konkrete anbefalinger om smarte klimatiltak.

Nå kan Borettslag og boligsameier få støtte til kartlegging av konkrete energi- og miljøtiltak. Enova sier at kartleggingen skal gi konkrete anbefalinger om mulige tiltak med tilhørende teknisk løsning, kostnader og lønnsomhet. Rekkefølge for tiltakene skal også anbefales. Hvor mye støtte man får avhenger av antall boenheter, kostnader med gjennomføringen av kartleggingen og om man signerer kontrakt på gjennomføring av de kartlagte energi- og miljøtiltakene.

Fornybare energiløsninger for borettslag og boligsameier er vesentlige for det grønne skiftet. Olav Feby, som er daglig Leder i Nordisk Energikontroll, mener at kartleggingsstøtten til borettslag og boligsameier vil sørge for økt kvalitet på anleggene og vil redusere terskelen for å gjennomføre lønnsomme energiøkonomiseringstiltak.
 
Enova%20kartleggingsst%C3%B8tte%20
Tabell over støttenivå for kartleggingsstøtte fra Enova.no.
Støttenivået avhenger av antall boenheter, kostnader med gjennomføringen av kartleggingen og om kontrakt for gjennomføring av kartlagte energi- og miljøtiltak blir signert. Se Enovas hjemmeside for mer informasjon om støtteordningen.