Bergvarme på Oslo Kristne Senter

I september 2021 ble varmepumpeanlegget på Oslo Kristne Senter på Kjeller satt i drift. Varmepumpene leverer til sammen 240 kW og vil redusere byggets årlige energiforbruk med omtrent 700 000 kWh.
 
20211109_OKS1
Nordisk Energikontroll har prosjektert og installert varmepumper med bergvarme. Anlegget forsyner bygget med romoppvarming og varmt tappevann. Det er etablert et varmtvannsystem med tappevannspiral i akkumulatortank som forvarmer tappevannet før det går inn i en spisslast-tank. I teknisk rom er det installert 4 stk. NIBE F1345-60 kW varmepumper, til sammen 240 kW, som skal levere 1 100 000 kWh/år. Basert på beregninger, vil varmepumpene ha en energidekningsgrad på 92%. Dette tilsvarer en samlet energibesparelse på ca. 700 000 kWh/år. I ordinær drift vil eksisterende el-kjele benyttes som spisslast og reserve. Eksisterende oljekjeler kan tilkobles dersom varmepumpene og el-kjelen fjernutkobles av netteier. Oljekjelene benytter i dag bio-olje, som er en fornybar energiressurs. For brønnparken er det boret 18 energibrønner på totalt 4 810 meter. Eksisterende frikjølingsveksler er tilkoblet varmepumpeanlegget, slik at bygget får fri kjøling fra brønnparken. Det er i tillegg installert en tørrkjøler[1] for å benytte uteluft som energikilde og for å lade brønnparken.
 
20211109_OKS2
Bilde:
Oslo Kristne Senter sett fra vest.
Glassfasaden på venstre side er byggets front.

 


[1] Frikjøling med tørrkjøler
Tørrkjøler brukes til frikjøling når kjøleaggregat kan stoppes. Normal utetemperatur for start av frikjøling ligger ved ca. 0 - 2 °C. Hvis man hever vanntemperaturen ved lave utetemperaturer, er det mulig å starte ved litt høyere temperaturer.