Kombinert varme og kjøling

Bygg som har behov for både varme- og kjøling kan få store besparelser ved å samkjøre dette i en kombinert energisentral. 
Hjertet i en energisentral for varme- og kjøling er varmepumpen. Maskinen settes opp slik at man kan hente ut varme- og kjøling samtidig. I anleggene inngår også ofte energibrønner og tørrkjøler.

Se videoen fra Sandefjord Lufthavn hvor et slikt anlegg er installert

Ofte stilte spørsmål om varme og kjøling

Hva er fordelene med kjøling med vannbåren varme i hjemmet?
Gjennomføring og pris
Bør jeg velge vannbåren varme eller elektrisk oppvarming? Her har du noen fordeler med vannbåren varme
olav

Kontakt oss for tilbud

Olav Feby
Partner og daglig leder
+47 918 09 891
salg@noen.no

Teknikken

Energien hentes der den er billigst i øyeblikket. I sommerdrift med kjølebehov forsøker man å oppnå frikjøling i størst mulig grad før man starter varmepumpen. Enten direkte fra uteluft gjennom tørrkjøleren eller fra energibrønner. Når det er varmebehov henter varmepumpen energi fra uteluft gjennom tørrkjøleren eller fra energibrønnene.

Ved at energibrønnene brukes både på sommer og vinter kan man dimensjonere energilageret slik at man reduserer installasjonskostnader og samtidig får størst mulig besparelse.
 

Prosjektering av kombinerte anlegg for varme- og kjøling

I Nordisk Energikontroll AS har vi kompetanse på beregning av brønnparken som er energilageret i et kombinert anlegg. Energilageret fungerer som et gigantisk batteri, hvor man henter ut og lagrer varme.

Vi benytter beregningsprogrammet EED (Earth Energy Designer) for å beregne hvor stort energilager man trenger. Det er viktig at energilageret dimensjoneres rett, slik at man får et lager som er tilpasset byggets behov for varme og kjøling.


Varmepumper for anlegg som trenger varme- og kjøling

Vi benytter de varmepumpene som egner seg til det aktuelle prosjektet. Vi samarbeider tett med ABK AS og Thermocontroll AS. Solide leverandører er viktig dersom det oppstår problemer med utstyret.


Besparelse med varmepumper for varme- og kjøling

En av hovedargumentene for å velge kombinerte anlegg fremfor andre løsninger er at man får store energibesparelser. Besparelsen er avhengig av hvilke temperaturnivåer mann arbeider med både på kald og varm side. Et typisk anlegg med varmepumper for varme- og kjøling har vanligvis  SCOP (årsvarmefaktor) på 3-5 (3-5 deler varme og 1 del strøm) fordi man har mulighet til å lagre varme i brønnparken. Da kan varme produseres meget effektivt i vinterhalvåret. På kald side klarer man seg noen ganger med frikjøling fra brønnparken som er tilnærmet gratis.
 

Energimåling i varmepumpeanlegg for varme- og kjøling

Det er viktig å prosjektere varmepumpeanlegget  slik at man får best mulig drift og god besparelse. Nordisk Energikontroll AS anbefaler at det monteres måleutstyr for tilført og avgitt energi, slik at man kan følge varmepumpeanleggets drift.


Energioppfølging av bergvarme-anlegget (EOS)

Når varmepumpen har blitt montert med energimålere for tilført og avgitt energi er det lurt å etablere energioppfølging. Gjennom systematisk energioppfølging er erfaringen at man opprettholder besparelsen over tid og at man oppdager avvik tidlig, slik at feil kan utbedres. Nordisk Energikontroll tilbyr dette som en del av varmepumpeløsningen. Vi kan også komme med forslag til systematisk energioppfølging av hele kundens anlegg dersom dette er ønskelig.


Forsikring av bergvarmepumpen

Nordisk Energikontroll AS leverer ofte NIBE varmepumper. NIBE tilbyr sammen med forsikringsselskap en meget gunstig forsikringsordning for varmepumper. Varmepumpeforsikringen er et rimelig tillegg til reklamasjonsrett og vanlig eiendomsforsikring. Den gir bekymringsfri drift i opptil 18 år.
 

Service på bergvarme-anlegget

Nordisk Energikontroll AS tilbyr serviceavtale for varmepumpeanlegget. I tillegg til service på selve varmepumpen ønsker våre kunder ofte at vi tar ansvar for hele det kombinerte varme- kjøleanlegget. Vi kan håndtere de komponenter som trenger service. Som en del av service-avtalen har vi løsninger for oppstart og kontroll når fyringssesongen starter/slutter. Vi har også forskjellige overvåkningsløsninger som kan knyttes opp mot energisentralenbergvarme-anlegget. Dette sikrer problemfri varmedrift.
Følg oss:
foelg-oss-facebook
foelg-oss-youtube