Kjoeling_lysblaa

Kjøling

Nordisk Energikontroll leverer kjøleanlegg for klima- og prosesskjøling til kunder som har store behov for kjøling.
Bygg som har behov for kjøling til prosess- eller klimakjøling, har ofte behov for et eget anlegg som kan gi tilstrekkelig kuldeytelse, kjøling og lav nok temperatur under alle forhold.

VI i Nordisk Energikontroll leverer anlegg for kjøling som er tilpasset den enkelte kundens behov. Våre dyktige ingeniører og prosjektledere har kompetanse på prosjektering og installasjon av de fleste typer kjøleanlegg. Samarbeidet i Byggdriftsalliansen gjør at vi kan levere alle tekniske løsninger innenfor rør, ventilasjon, elektro og tilhørende bygningsmessig arbeid.

Gjennomføring
Vi tilbyr fast pris på hele kjøleanlegget. Som totalentreprenør håndterer vi hele prosjektet - fra forprosjekt til nøkkelferdig anlegg for kjøling. Våre dyktige ingeniører vil ta ansvar for hele prosjektet. Vi har lang erfaring med kjøleanlegg både i prosjektfasen, installasjonsfasen og driftsfasen. Klikk her for å se våre referanser.
BildeTor

Kontakt oss for tilbud

Tor Sveine
Partner og styremedlem - Salgsansvarlig
+47 913 09 703
salg@noen.no

 

Komfortkjøling

Merkostnaden for å få komfortkjøling i nye bygg er overraskende lav. Hvis man har varmepumpe med vannbårent distribusjonssystem, så er det mulig å benytte det samme distribusjonssystemet for kjøling om sommeren. Hvis det er behov for varme i et rom og kjøling i et annet til samme tid, så kan det være meget lønnsomt å installere et 4- rørs system. Dette er et anlegg som er i stand til å levere både varme og kjøling til ulike rom i et bygg på samme tid. Moderne bygg er godt isolerte, så behovet for kjøling er ofte større enn varmebehovet. I slike bygg anbefaler vi 4- rørs system for kombinert varme og kjøling. Les mer om kombinert varme og kjøling.
 

Klikk her for: Ofte Stilte spørsmål om kjøling
 

Kjølemaskinene som benyttes

I Nordisk Energikontroll AS sørger vi for fullstendige beregninger av kjølebehovet og prosjektering av hele anlegg for både varme og kjøling som tilfredsstiller behovet. Hvilke kjølemaskiner som benyttes avhenger av hva som egner seg best til det aktuelle prosjektet. Vi leverer blant annet kjølemaskiner fra NIBE. Vi har opplevd at dette er kraftige og fleksible maskiner som er svært gode i drift. Vi er i tett samarbeid med ABK- Qviller AS og Thermocontroll AS for å levere varme og kjøling av høyeste kvalitet. Solide leverandører er viktig dersom det oppstår problemer med utstyret i forbindelse med kjøling.   


Energimåling og energioppfølging (EOS) i kjøleanlegg
Nordisk Energikontroll prosjekterer kjøleanlegget for optimal kjøling, drift og energibesparelse. Vi tilbyr montering av måleutstyr for oversikt over tilført og avgitt energi ved varmedrift og kjøling. Når anlegget har blitt montert med energimålere for tilført og avgitt energi er det lurt å etablere energioppfølging. Gjennom systematisk energioppfølging er erfaringen at man opprettholder lave driftskostnader over tid og at man oppdager uønskede avvik tidlig, slik at feil ved kjøling kan utbedres. Nordisk Energikontroll tilbyr dette som en del av kjøleanlegget. Vi tilbyr systematisk energioppfølging av hele anlegget dersom dette er ønskelig.

 

Forsikring av kjøleanlegget

Som sagt, så leverer vi blant annet NIBE kjølemaskiner. Sammen med forsikringsselskap tilbyr NIBE en gunstig forsikringsordning for kjølemaskinene. Forsikringen er kostnadsfri under reklamasjonstiden, og er også rimelig etter reklamasjonstid. Forsikringen sørger for bekymringsfri kjøling og drift i opptil 18 år. Klikk her for å lese mer om NIBE forsikring.
 

Service på kjøleanlegget

En serviceavtale bringer deg en ekstra trygghet ved at du får regelmessig oppfølging etter avtale. I tillegg til service på selve kjølemaskinen ønsker mange av våre kunder at vi tar ansvar for hele anlegget. Derfor tilbyr vi service- og driftsavtale for hele varme- og/eller kjøleanlegget. Som en del av service- og driftsavtalen sørger vi for oppstart av anlegget når sesongen for kjøling starter og slutter, regelmessig kontroll og service, energivakt  og døgnet rundt, automatisk alarmhåndtering og energioppfølging. Dette gjøres via forskjellige overvåkningsløsninger som knyttes opp mot anlegget for å sikre problemfri drift av både varme og kjøling. les mer om vår service- og driftsavtale


Behovet for kjøling øker med klimaendringene 

Klimaendringene gjør at vi stadig opplever lange perioder med ekstremvær. Lange perioder med høye dag- og nattetemperaturer i sommerhalvåret blir mer og mer vanlig. Samtidig er nye bygg blitt bedre isolert, de kan holde på store mengder med varme over lengere tid. Varmen magasineres i bygningskroppen i løpet av dagen. Noe som fører til uønsket høye innetemperaturer selv om det blir mindre varmt på kvelden og på natten. Temperaturen på soverommet har stor påvirkning på vår søvnkvalitet, og god søvnkvalitet spiller en viktig rolle for å bevare en god helse.


Alle anlegg utføres i samsvar med lover, standarder og forskrifter for å sikre ypperste kvalitet og tilfredstille kundens særskilte behov. Ta kontakt or spørsmål, tilbud eller andre henvendelser.
Følg oss:
foelg-oss-facebook
foelg-oss-youtube