Kjoeling_lysblaa

Kjøling

Nordisk Energikontroll leverer kjøleanlegg for klima- og prosesskjøling til kunder som har store behov for kjøling.
Bygg som har behov for kjøling til prosess- eller klimakjøling, har ofte behov for et eget anlegg som kan gi tilstrekkelig kuldeytelse, kjøling og lav nok temperatur under alle forhold.

VI i Nordisk Energikontroll leverer anlegg for kjøling som er tilpasset den enkelte kundens behov. Våre dyktige ingeniører og prosjektledere har kompetanse på prosjektering og installasjon av de fleste typer anlegg for varme og kjøling. Samarbeidet i Byggdriftsalliansen gjør at vi kan levere alle tekniske løsninger innenfor rør, ventilasjon, elektro og tilhørende bygningsmessig arbeid.

Gjennomføring
Vi tilbyr fast pris på hele kjøleanlegget. Som totalentreprenør håndterer vi hele prosjektet - fra forprosjekt til nøkkelferdig anlegg for kjøling. Vi har lang erfaring med kjøleanlegg både i prosjektfasen, installasjonsfasen og driftsfasen. Våre dyktige ingeniører vil ta ansvar for hele prosjektet, og våre kyndige serviceteknikkere sørger for at anlegget kontrolleres og settes i drift før starten av sesongen. Klikk her for å se våre prosjekter og referanser.
BildeTor

Send oss en uforpliktende forespørsel, for gratis befaring, spørsmål eller pristilbud

Tor Sveine
Teknisk sjef
+47 913 09 703
salg@noen.no

 

Komfortkjøling

Merkostnaden for å få komfortkjøling i nye bygg er overraskende lav. Hvis man har varmepumpe med vannbårent distribusjonssystem, så er det mulig å benytte det samme distribusjonssystemet for kjøling om sommeren. Er det behov for varme i et rom og kjøling i et annet til samme tid, så er det meget lønnsomt å installere et 4- rørs system for kombinert varme og kjøling. Dette er et anlegg som er i stand til å levere både varme og kjøling til ulike rom i et bygg på samme tid. Moderne bygg er godt isolerte, så behovet for kjøling er ofte større enn varmebehovet. I slike bygg anbefaler vi 4- rørs system for kombinert varme og kjøling. Les mer om kombinert varme og kjøling.
 

Klikk her for: Ofte Stilte spørsmål om kjøling
 

Kjølemaskinene som benyttes

I Nordisk Energikontroll AS sørger vi for fullstendige beregninger av kjølebehovet og prosjektering av hele anlegg for både varme og kjøling som tilfredsstiller behovet. Vi avgjør hvilke kjølemaskiner som skal benyttes i henhold til det som egner seg best til det aktuelle prosjektet. Vi leverer blant annet kjølemaskiner fra NIBE. Vi har opplevd at dette er kraftige, fleksible og politelige maskiner som er svært gode i drift for både varme og kjøling. Vi er i tett samarbeid med ABK- Qviller AS og Thermocontroll AS for å levere varme og kjøling av høyeste kvalitet. Solide leverandører er viktig dersom det oppstår problemer med utstyret i forbindelse med kjøling.   


Energimåling og energioppfølging (EOS) i kjøleanlegg
Nordisk Energikontroll prosjekterer kjøleanlegget for optimal kjøling, drift og energibesparelse. Vi tilbyr montering av måleutstyr for oversikt over tilført og avgitt energi ved varmedrift og kjøling. Når anlegget har blitt montert med energimålere for tilført og avgitt energi er det lurt å etablere energioppfølging. Erfaringen er at gjennom systematisk energioppfølging opprettholder man lave driftskostnader over tid og man oppdager uønskede avvik tidlig. Slik kan feil ved kjøling utbedres raskt og effektivt, og anlegget kan yte optimalt. Vi i Nordisk Energikontroll tilbyr systematisk energioppfølging som en del av kjøleanlegget vi leverer. Vi kan vi i tillegg etablere rask, enkel og systematisk energioppfølging av resten av anlegget dersom dette er ønskelig. 

 

Forsikring av kjøleanlegget

Som sagt, så leverer vi blant annet kjølemaskiner fra NIBE. Sammen med forsikringsselskap tilbyr NIBE en svært gunstig forsikringsordning for kjølemaskinene. Forsikringen er kostnadsfri under reklamasjonstiden, og den er også rimelig etter reklamasjonstid. Forsikringen sørger for at du kan nyte bekymringsfri kjøling og drift i opptil 18 år. Klikk her for å lese mer om NIBE forsikring.
 

Service på kjøleanlegget

En serviceavtale bringer deg en ekstra trygghet ved at du får regelmessig oppfølging etter avtale. I tillegg til service på selve kjølemaskinen ønsker mange av våre kunder at vi tar ansvar for hele anlegget. Derfor tilbyr vi service- og driftsavtale for hele varme- og/eller kjøleanlegget. Som en del av denne service- og driftsavtalen sørger vi for oppstart av anlegget når sesongen for kjøling starter og slutter, regelmessig kontroll og service, energivakt døgnet rundt, automatisk alarmhåndtering og energioppfølging. Dette gjøres via forskjellige overvåkningsløsninger som knyttes opp mot anlegget for å sikre problemfri drift av både varme og kjøling. Klikk her for å lese mer om vår service- og driftsavtale


Behovet for kjøling øker med klimaendringene 

Klimaendringene øker behovet for kjøling. Vi opplever stadig lange perioder med ekstremvær. Lange perioder med høye dag- og nattetemperaturer i sommerhalvåret blir mer og mer vanlig. Samtidig er nye bygg blitt bedre isolert, de kan holde på store mengder med varme over svært lang tid. Varmen magasineres i bygningskroppen i løpet av dagen. Noe som fører til uønsket høye innetemperaturer selv om det blir mindre varmt på kvelden og på natten. Temperaturen på soverommet har stor påvirkning på vår søvnkvalitet, og god søvnkvalitet spiller en viktig rolle for å bevare en god helse. Komfortkjøling fra Nordisk Energikontroll er helsebringende. Slik vil temperaturen på soverommet være behagelig, selv på de varmeste sommernettene. 

I yrkesbygg er det vanlig at distribusjonsnettet for vannbåren varme også leverer kjøling. I de fleste anlegg for vannbårne anlegg i boliger i dag bygges det kun for varmedrift, Kjøling blir nedprioritert. Med enkle og rimelige grep kan man tilrettelegge for komfortkjøling. I en bergvarmepumpe blir energibrønnene varmet opp ved kjøledrift. Slik oppnår varmepumpen en høyere effektfaktor i varmedrift. Romtemperaturen styres med tradisjonelle romtermostater, gjerne sammen med en sentral styring fra varmesentralen. Slik får du frihet til å bestemme temperaturen i hvert enkelt rom, og kan oppnå en jevn og god varmefordeling i bygget.


Alle anlegg utføres i samsvar med lover, standarder og forskrifter for å sikre ypperste kvalitet og tilfredstille kundens særskilte behov. Ta kontakt or spørsmål, tilbud eller andre henvendelser.
Følg oss:
foelg-oss-facebook
foelg-oss-youtube