Kjoeling_lysblaa

Kjøling

Nordisk Energikontroll leverer kjøleanlegg for klima- og prosesskjøling til kunder som har store behov for kjøling.
Bygg som har behov for kjøling til prosess- eller klimakjøling, har ofte behov for et eget anlegg som kan gi tilstrekkelig kuldeytelse, kjøling og lav nok temperatur under alle forhold.

Nordisk Energikontroll leverer anlegg for kjøling som er tilpasset den enkelte kundens behov. I Nordisk Energikontroll har vi kompetanse på prosjektering og installasjon av de fleste typer kjøleanlegg. Samarbeidet i Byggdriftsalliansen gjør at vi kan levere alle tekniske løsninger innenfor rør, ventilasjon, elektro og tilhørende bygningsmessig arbeid.

Gjennomføring
Nordisk Energikontroll gir fast pris på hele kjøleanlegget og håndterer hele prosjektet for kjøling som totalentreprenør. Våre ingeniører vil ta ansvar for hele prosjektet. Vi har lang erfaring med kjøleanlegg både i installasjonsfasen og driftsfasen. Klikk her for å se våre referanser.
BildeTor

Kontakt oss for tilbud

Tor Sveine
Partner og styremedlem - Salgsansvarlig
+47 913 09 703
salg@noen.no

 

Komfortkjøling

Merkostnaden for å få komfortkjøling i nye bygg er overraskende lav. Hvis man har varmepumpe med vannbårent distribusjonssystem er det mulig å benytte det samme distribusjonssystemet for kjøling om sommeren. 


Klikk her for: Ofte Stilte spørsmål om kjøling

Prosjektering av kjøleanlegg

I Nordisk Energikontroll AS har vi kompetanse på beregning av kjølebehov og prosjektering av hele anlegg for kjøling.Hvis det er behov for varme og kjøling samtidig kan det være meget lønnsomt å installere et anlegg som både leverer varme og kjøling. I moderne bygg er ofte behovet for kjøling større enn varmebehovet, i slike bygg anbefaler vi kombinert varme og kjøling.
 

Kjølemaskinene som benyttes

Hvilke kjølemaskiner som benyttes avhenger av hva som egner seg best til det aktuelle prosjektet. Vi er i tett samarbeidt med ABK- Qviller AS og Thermocontroll AS for å levere varme og kjøling av høyeste kvalitet. Solide leverandører er viktig dersom det oppstår problemer med utstyret i forbindelse med kjøling.  


Energimåling og energioppfølging (EOS) i kjøleanlegg
Nordisk Energikontroll prosjekterer kjøleanlegget for optimal kjøling, drift og energibesparelse. Vi tilbyr montering av måleutstyr for oversikt over tilført og avgitt energi ved varmedrift og kjøling. Når anlegget har blitt montert med energimålere for tilført og avgitt energi er det lurt å etablere energioppfølging. Gjennom systematisk energioppfølging er erfaringen at man opprettholder lave driftskostnader over tid og at man oppdager uønskede avvik tidlig, slik at feil ved kjøling kan utbedres. Nordisk Energikontroll tilbyr dette som en del av kjøleanlegget. Vi tilbyr systematisk energioppfølging av hele anlegget dersom dette er ønskelig.

 

Forsikring av kjøleanlegget

Nordisk Energikontroll leverer blant annet NIBE kjølemaskiner. Sammen med forsikringsselskap tilbyr NIBE en gunstig forsikringsordning for kjølemaskinene. Forsikringen er et rimelig og gir bekymringsfri kjøling og drift i opptil 18 år.  
 

Service på kjøleanlegget

Nordisk Energikontroll tilbyr serviceavtale for kjøleanlegget. I tillegg til service på selve kjølemaskinen ønsker våre kunder ofte at vi tar ansvar for hele anlegget. Som en del av service-avtalen har vi løsninger for oppstart og kontroll når sesongen for kjøling starter/slutter. Vi har også forskjellige overvåkningsløsninger som kan knyttes opp mot anlegget. Dette sikrer problemfri kjøling og drift.
kjoling-meta-nordisk-energikontroll
Kombinert varme og kjøling
Bygg som har behov for både varme- og kjøling kan få store besparelser ved å samkjøre dette i en kombinert energisentral.
vannbaren-varme-4
Vannbåren varme - høy komfort, lav energibruk!
Vi i Nordisk Energikontroll er eksperter på vannbåren varme. Vi spesialiserer oss på vannbårne anlegg for større bygg, og har lang erfaring med vannbåren varme- og kjølesystemer til sameier, borettslag og næringsbygg.
radiator-meta-nordisk-energikontroll
Radiatoranlegg
Sammen med våre dyktige underentreprenører leverer vi radiatoranlegg til de fleste formål.
vannbehandling-meta-nordisk-energikontroll
Vannbehandling
God og grundig vannbehandling er viktig for å sikre et effektivt og langvarig varmeanlegg.
gulvvarme-banner-nordisk-energikontroll
Gulvvarme
Gulvvarme er en behagelig form for oppvarming, da det er en stabil varme som fordeler seg langs gulvet og stiger opp.
Følg oss:
foelg-oss-facebook
foelg-oss-youtube