vannbaaren-varme-graa

Vannbåren varme

Vannbåren varme er sentralt i Nordisk Energikontroll sin virksomhet. Vi arbeider med vannbårne varme-systemer til større bygg. Vannbåren varme gir stor fleksibilitet ved valg av energikilde, samtidig som det gir brukerne et høy komfort.

Hva er vannbåren varme?

I anlegg for vannbåren varme sirkulerer man varmt vann fra energisentralen til varmefordelingsenheten, hvor varme avgis til rommet.

Et system med vannbåren varme gir god og jevn varme i bygget, og bidrar til et behagelig og godt inneklima. Temperaturen styres med tradisjonelle romtermostater gjerne sammen med en sentral styring fra varmesentralen. Dette gjør at man kan stille inn temperaturen man ønsker i ulike rom. Dette bidrar til økt komfort og lavt energibruk.

Vannbårne varmeanlegg fungerer sammen med ulike fornybare varmekilder, som for eksempel en varmepumpe, fjernvarme, biokjele eller solfangere.


Vannbåren varme egner seg godt for bygg som:

 
  •  Ønsker å benytte en fornybar varmekilde
  • Vil ha en jevn og god fordeling av varmen i hele bygget.
  •  Krever god komfort, med lun, effektiv og behagelig varme.
  • Skal legge til rette for mennesker som er plaget av allergi eller astma, og har sensitivitet for støv i luften.​
  • Ønsker kjøling
Kombiner vannbåren varme med kjøling
BildeTor

Kontakt oss for tilbud

Tor Sveine
Partner, styreleder og teknisk sjef - Salgsansvarlig
+47 913 09 703
salg@noen.no

 

 

Vannbåren varme kan brukes til det meste når det gjelder varmefordeling:

Gulvvarme
Radiatorer
Konvektorer
Ventilasjon
Aerotempere
Strålevarme
kjoling-meta-nordisk-energikontroll
Kombinert varme og kjøling
Bygg som har behov for både varme- og kjøling kan få store besparelser ved å samkjøre dette i en kombinert energisentral.
kjoeling1-nordisk-energikontroll
Kjøling
Nordisk Energikontroll leverer kjøleanlegg for klima- og prosesskjøling til kunder som har store kjølebehov.
radiator-meta-nordisk-energikontroll
Radiatoranlegg
Sammen med våre dyktige underentreprenører leverer vi radiatoranlegg til de fleste formål.
Følg oss:
foelg-oss-facebook
foelg-oss-youtube

Vannbåren varme og energikilder

Med vannbårne anlegg er man fleksibel med hensyn på energiproduksjonen. Varme kan produseres fra:


Nybygg

I nybygg kan man prosjektere vannbåren varme slik at installasjonskostnaden blir lavest mulig, samtidig som man får et totalanlegg som gir brukerne miljøvennlig oppvarming og lave varmekostnader. En god løsning kan være gulvvarme i kombinasjon med radiatorer eller konvektorer. Byggets brukere stiller stadig større krav til komfort i bygget. I vannbårne anlegg kan man prosjektere slik at anleggene kan ha både varme og kjøling.


Eksisterende anlegg

Eldre varmeanlegg i Norge med vannbåren varme var stort sett dimensjonert for bruk med oljefyr. Gjerne i kombinasjon med elektrokjele. Vi i Nordisk Energikontroll har arbeidet med varmesentraler siden vi ble etablert i 1996.

De gamle systemene ble gjerne dimensjonert som 80/60 – system. Det henspiller på temperaturnivåene på vannbåren varme under dimensjonerende forhold. Systemene er ofte overdimensjonerte slik at man i praksis klarer seg med 70/55 på de kaldeste dagene.

Den mest økonomiske energiproduksjonen får man fra varmepumper. I eksisterende vannbårne anlegg bør varmepumpen kunne produsere varme til 65 grader. Dette sikrer vanligvis driften ned til ca. -10 grader. Nå det er kaldere vil spisslast koble inn uansett.


Kjøling og varme

Nordisk Energikontroll har kompetanse på løsninger for kjøling og varme i vannbårne anlegg. I energisentraler med varmepumpe har man ofte mulighet for å levere både kjøling og varme med det vannbårne varmeanlegget.

Hvis man bygger det vannbårne varmeanlegget med to distribusjonsopplegg (4-rørs system) kan man få varme og kjøling samtidig hele året i bygget. Fordelen er at det ofte er kjølebehov et sted i bygget, mens det er varmebehov et annet sted.

Hvis man kan leve med et system som gir enten kjøling eller varme, vil man kunne benytte det samme distribusjonsnettet for vannbåren varme både til kjøling og varme.

Vi i Nordisk Energikontroll har utviklet en styring av kjøling til eksisterende anlegg hvor vi styrer kjøletemperaturen basert på duggpunktstemperaturen i øyeblikket. Det gjør at man relativt enkelt kan få tilgang til kjøling i eksisterende vannbårne varmeanlegg. Ofte er det nødvendig å bytte fra radiatorer til konvektorer/aerotempere for å få brukbar kjøl/sval effekt i slike kombinerte, vannbårne anlegg .