Varmesentral – det lønnsomme valget

En varmesentral, eller energisentral, er den delen av varmeanlegget hvor varmtvannet produseres. En varmesentral gir stor fleksibilitet ved valg av energikilde, er driftssikker og gir god lønnsomhet.
VI i Nordisk Energikontroll har drevet med prosjektering av varmesentral i over 25, og er eksperter på integrering av varmepumper i varmesentraler.
 

Hvorfor velge varmesentral?

I 2017 foretok energilevrandøren LOS Energi utregning av energiforbruk til romoppvarming og oppvarming av tappevann i boliger. Utregningene viste at rundt 60% av det årlige energiforbruket i boliger benyttes til romoppvarming, og rundt 15% går til oppvarming av tappevann. Oppvarmingsbehovet er avhengig av utetemperaturen, derfor vil verdiene variere litt fra år til år. 

En varmesentral med varmepumpe kan dekke ca. 90% av romoppvarmingsbehovet, samt ca. 80% av varmtvannsbehovet. En varmesentral med bergvarmepumpe kan hente ca. 2/3 av energien fra fjellet under eiendommen, det betyr altså at du kun betaler for ca. 1/3 av tidligere energiforbruk. Dessuten gir varmesentral med varmepumpe mulighet for kjøling om sommeren, eller kombinert varme og kjøling hele året rundt via et 4- rørssystem. Varmesentral med varmepumpe er en lavtemperatur varmeløsning [1] som sikrer energifleksibilitet. En varmesentral med varmepumpe åpner for effektiv bruk av andre fornybare energikilder i kombinasjon med varmepumpene i vamresentralen, som for eksempel solvarme.

Vi mener at varmesentral med varmepumpe er den beste måten å sikre seg mot skyhøye strømpriser, spesielt om vinteren. Med installasjon av en slik varmesentral kommer selvsagt investeringskostnader, men med finansiering over for eksempel 15 år, reduseres fellesutgiftene i borettslag, sameier og næringseiendommer fra dag en. Vår samarbeidspartner Svalun AS kan også investere i varmesentral og kan sørge for finansiering av anlegget, slik at du som kunde slipper utlegg og kapitalbinding. Varmesentral eies da av Svalun. De tar alt ansvar i forbindelse med finansiering, bygging og drift.
 

[1] Lavtemperatur varmeløsning med varmesentral
I veilederen til byggteknisk forskrift definerer DiBK (direktoratet for byggkvalitet) at en lavtemperert varmesentral er et anlegg som leverer 60 °C eller lavere.

TEK 17 §14-4: Krav til løsninger for energiforsyning

TEK 17 §14-4 punkt 2b forteller at en bygning med over 1 000 m2 oppvarmet BRA skal tilrettelegges for bruk av lavtemperatur varmeløsninger. Det står, "Lavtemperatur varmeløsninger sikrer energifleksibilitet som åpner for effektiv bruk av flere energikilder, for eksempel spillvarme, solvarme og omgivelsesvarme (i luft, grunnvann, sjøvann, berg, jord mv.). Der overføring av varme i hovedsak skjer ved strålepanel, for eksempel i taket eller på veggen, er bestemmelsen om lavtemperatur varmeløsning normalt ikke relevant.

Bakgrunnen for å gi minimumsareal for byggets varmesentral, er å gi reell fleksibilitet i byggets livsløp. Arealet avsatt til en varmesentral kan ikke være så lite at for eksempel kun el-kjel(er) har tilstrekkelig plass."

Kilde: Byggteknisk forskrift TEK 17 §14-4

Varmesentral med Enovastøtte

Enova tilbyr utbetaling av støtte til utbygging av varmesentral for deg som ønsker å installere varmesentral med fornybare energikilder til bygningsoppvarming eller industrielle produksjonsformål. Enova har også lansert kartleggingsstøtte til borettslag og boligsameier. En ordning som skal gi konkrete anbefalinger om smarte klimatiltak, f.eks. varmesentral med fornybar energi. Les mer om støtteordningene for utbygging av varmesentral og kartleggingsstøtte til borettslag og sameier på Enova sine nettsider.
BildeTor

Send oss en uforpliktende forespørsel, for gratis befaring, spørsmål eller pristilbud

Tor Sveine
Teknisk sjef
+47 913 09 703
salg@noen.no

 
Følg oss:
foelg-oss-facebook
foelg-oss-youtube