Nærvarme – alt du trenger å vite

Nærvarme er en miljøvennlig, fornybar og lønnsom oppvarmingsløsning. Behovet for slike oppvarmingsløsninger øker på grunn av klimakrisen, samtidig som sameier, borettslag og eiere av næringseiendommer leter etter nye energiløsninger på grunn av de høye strømprisene.

Nærvarme og fjernvarme – Likheter og forskjeller 

Anlegg for Nærvarme og fjernvarme er i prinsippet ganske like med tanke på produksjon og distribusjon, hovedforskjellen er størrelsen. Et fjernvarmeanlegg forsyner store områder, som en bydel eller en hel by, mens et nærvarmeanlegg har et mindre distribusjonsnett og forsyner et mindre område, som et borettslag eller et yrkesbygg. Distribusjonsnett for nærvarme og fjernvarme er som regel vannbåren. Varmedistribusjonen foregår gjennom isolerte vannrør som fører varmen inn i bygget/byggene og deretter inn i de ulike rommene ved hjelp av radiatorer, gulvvarme eller viftekonvektorer (eller en kombinasjon av disse). Varmen produseres i en varmesentral ved hjelp av for eksempel biobrensel, bioolje, gass eller varmepumpe. Nærvarme og fjernvarme tar utgangspunkt i å bruke kortreist energi som allerede eksisterer, og som ellers kunne gått tapt. I de fleste fjernvarmeanlegg benyttes enten biobrensel, varmepumpe eller varme fra avfallsforbrenning, mens de fleste nye anlegg for nærvarme benytter varmepumpe. Å benytte varmepumpe til oppvarming gir mange fordeler, blant annet mulighet for komfortkjøling og kombinert varme og kjøling

Vi har prosjektert og installert mange energisentraler som leverer nærvarme. Mange av disse anleggene følger vi opp med både service og energioppfølging (EOS).
 

Nærvarme og kjøling 

Som sagt, nærvarme gir stor fleksibilitet ved valg av energikilde. Å benytte bergvarmepumpe i energisentralen vil gi mulighet for varme om vinteren og kjøling om sommeren. Varme henter man ut fra bergvarme-anleggets varmepumpe, mens man kan hente ut en god del kjøling direkte fra brønnparken i form av frikjøling. I kjøledrift lagrer man varme i fjellet. Denne varmen utnyttes så på vinteren og gir varmepumpen høyere effektivitet. I praksis betyr dette at vi kan hente ut tilnærmet gratis kjøling til bygget.
 

Nordisk Energikontroll leverer nærvarme med et bredt utvalg av energikilder. Vi er eksperter på integrering av varmepumper i energisentraler og leverer nøkkelferdige løsninger for nærvarme.


Akershus Energi er medeier i Nordisk Energikontroll og er leverandør av fjernvarme gjennom Akershus Energi Varme.
 
olav

Kontakt oss for tilbud

Olav Feby
Partner og daglig leder
+47 918 09 891
salg@noen.no
Følg oss:
foelg-oss-facebook
foelg-oss-youtube