fbpx

Heatline energitaxameter

prod
Graf

Hvordan er det mulig å få brukerne av et bygg interessert i å bidra til at energiforbruket begrenses?

Forskning viser at dette kan gjøres ved at brukerne har en enkel tilgang på varmeforbruket i sann tid. Med Heatline Taxameter blir felles varmeforbruk målt uavhengig av energikilde og presentert for brukerne med grafikk på internett.

Miljøvennlig
Redusert varmeforbruk resulterer i mindre miljøutslipp. Dette kan skyldes redusert forbruk av olje eller indirekte redusert import av elkraft til Norge.

Holdningsskapende
Økt fokus på felles forbruk øker bevisstheten om energibruken. Dette vil over tid virke holdnings skapende for eksempel i et borettslag. Heatline Taxameter gir nærhet til energiforbruk.