Se våre filmer

Vi har laget filmer om våre tjenester og våre prosjekter

Video om varmepumpeanlegget på Manglerudjordet Borettslag.

Kombinert varme- og kjølesentral med bergvarme og tørrvarmer

Norges største varmepumpeanlegg til borettslag

Enkel kjøleløsning for bergvarmeanlegg

Manglerudjordet Borettslag installerer bergvarme

Erfaringer fra bergvarmepumpe i borettslag

Servicekonsept fra Nordisk Energikontroll

Kombinert varme og kjøleanlegg på Sandefjord Lufthavn Torp

Varmepumpeinstallasjon - bergvarme for sameie/borettslag

Heatline energitaxameter