Utfasing av oljefyring på Oscarsborg

Nordisk Energikontroll AS har fått prosjektet med å fase ut oljekjeler på Oscarsborg festning.
FolderIllustrasjon-610x300
Forsvarsbygg  skal fase ut oljefyring og installere bergvarmeanlegg.  Arbeidet skal gjennomføres sommeren 2018.