Tryvannstua

Nordisk Energikontroll har prosjektert et varmepumpeanlegg på Tryvannstua. Vi har installert 2 stk. Nibe F2120-20kW luft til vann varmepumper, med elektrokjel som spisslast og reserve og monterte nye radiatorer for lavtemperert varme.
Tryvannstua_IMG_0869
Tryvannstua er fra 1964, har et samlet areal på ca 900 m² og er en av Nordmarkas mest kjente frilufts destinasjoner. Sportsstua består av tre bygningsdeler: En tre-etasjers boligdel for bestyrerne, en opprinnelig stuedel og et større nyere tilbygg. Bygget har også et teknisk rom i underetasjen.

Arbeidet som er utført på Tryvannstua er i utgangspunktet likt som på Mariholtet sportsstue. Oppdragsgiver for begge prosjektene var Bymiljøetaten. Vi har dimensjonert et anlegg med luft-vann inverterstyrte kompressorer[1] noe som gir fantastisk god energibesparelse, ifølge Nibe.no sin side om F2120 maskinene. Vi installerte et helt nytt varmeanlegg i teknisk rom. Det nye varmeanlegget har energileveranser fra en luft til vann varmepumpe og el-kjele. Varmepumpen skal dekke grunnlasten og er dimensjonert for ca. 60 % av dimensjonerende varmeeffekt. Den vil da dekke ca. 85 % av det årlige energibehovet for bygningen. Det nye varmeanlegget skal dekke hovedbyggets behov for romoppvarming og forvarming av varmt forbruksvann. Det nye varmeanlegget er tilknyttet det eksisterende gulvarmeanlegget med lokal romregulering. Alle øvrige rom med varmebehov har nye veggmonterte vannbårne radiatorer med termostatstyrte radiatorventiler for direkte regulering. Radiatoranlegget er dimensjonert for tur- og returtemperatur på henholdsvis 50 °C og 35 °C, mens det vannbårne gulvvarmeanlegget er dimensjonert for tur- og returtemperatur på henholdsvis 35 °C og 30 °C. Varmepumpene er stillegående og det er montert VP-hus som går i ett med bygget for at det ikke skal bli synlig i naturbildet.
Tryvannstua_IMG_0869
Foto av Erlend Bjørtvedt.
Bestyrerne på tryvannstua har opplevd problemfri drift av anlegget.
 
[1] Inverterstyrt kompressor
At kompressoren er inverterstyrt betyr at den er trinnløs og alltid tilpasser driften etter behovet. Dermed øker varmepumpens effektivitet og energiforbruket senkes ytterligere. Alternativet til inverterstyrte kompressorer er av/på kompressorer. 

Flere aktuelle prosjekter

enova-stotte

Enova støtte til borettslag og sameier

Lillo%20Terrasse%20maps2

Lillo Terrasse Borettslag

Borettslag fire boligblokker med totalt 264 leiligheter
Innstallert 8 stk. NIBE F1345-60 kW varmepumper
Total besparelse på 1 340 000 kWh/år (57,2%)
Lokverksted%20Narvik

Bane Nor

Bane NOR lokverksted i Narvik
Varmepumpen utnytter energien fra 5 energibrønner
Energikostnader redusert fra 366 366 til 151 866 kroner per år, som utgjør 41 prosent
BildeTor

Send oss en uforpliktende forespørsel, for gratis befaring, spørsmål eller pristilbud

Tor Sveine
Teknisk sjef
+47 913 09 703
salg@noen.no

 
Følg oss:
foelg-oss-facebook
foelg-oss-youtube