Smietangen boligprosjekt

 

08.12.2022
Nordisk Energikontroll prosjekterer bergvarme på Bølerskogen borettslag. Det er installert 15 Nibe F1345 varmepumper som skal levere samlet effekt på 860kW.
Martin%20B%C3%B8lerskogen

Bølerskogen borettslag består av 296 leiligheter og ligger på Bøler i Bydel Østensjø i Oslo. Borettslaget består av fire blokker: Tre høyblokker på tolv etasjer og en lavblokk på fire etasjer. Bergvarmeanlegget skal bestå av en hovedsentral og fem undersentraler, en undersentral i hver høyblokk og to i lavblokka.

B%C3%B8lerskogen%20h%C3%B8yblokker%20googleMaps

Bilde: Høyblokkene på Bølerskogen. Alle blokkene er tegnet av arkitektene Preben Krag og Jens Selmer og stod innflyttingsklare i 1957. Arkitektene vant Sundts premie for dette prosjektet. Dette er en pris som deles ut av Oslo arkitektforening til «en i arkitektonisk henseende fremragende privatbygning oppført på Oslo bys grunn». 

I hovedsentralen står det 10 Nibe F1345-60kW varmepumper med samlet effekt på 600 kW som skal forsyne alle boligene med romoppvarming. For spisslast og reserve benyttes en elektrokjel på 1200kW. For varmepumpene i høyblokkene bores det 34 energibrønner på 315 meter hver. I tillegg skal det monteres 2 tørrkjølere på taket. Når det er plussgrader og uteluften er varmere enn kjølemediet vil tørrkjølerne varme opp kjølemediet før det går til retur ned i brønnene. På denne måten får vi en energifleksibel løsning som utnytter den varme uteluften på høsten og våren, og som reduserer behovet for antall energibrønner. Dette bidrar til en kostnadsbesparelse for sluttkunde. Uten tørrkjøler hadde man trengt 7 ekstra brønner for høyblokkene.
 
I undersentralene har vi installert nye varmepumper og nye varmtvannstanker. Tankvolumet er tilsvarende det som før. I høyblokkene er alle avtrekksaggregatene erstattet med nye aggregater med vannbårne batterier. Det her blitt installert en varmepumpe til tappevannsoppvarming i hver av borettslagets fem undersentraler. Disse skal levere 260 kW til tappevannssoppvarming. I hver av undersentralene i høyblokkene er det montert en Nibe F1345-60 varmepumpe som benytter energien fra avkastluften til leilighetene via 3 stk. avtrekksaggregater på taket. Avtrekksaggregatets vannbårne varmebatterier lar oss benytte varmen fra avtrekksluften fra leilighetene til oppvarming av tappevann hele året, ved høyt romoppvarmingsbehov går varmen også til radiatorene. Det sitter en Nibe F1345-40 varmepumpe i hver av de to undersentralene i lavblokka. Disse er koblet mot 3 stk. energibrønner for hver undersentral. Varmepumpene fungerer likt som for høyblokkene, de produserer tappevann hele året og hjelper til med romoppvarming ved behov.
 

Prosjektet har fått innvilget støtte fra Enova med kr. 1 376 000,-. Støtten er basert på at det installeres 860 kW fornybar energi med varmepumpe i hovedfyrhuset og undersentralene.

 
Årlig energiforbruk for varme og varmtvann var 3 366 000 kWh før bergvarmeinstallasjon. Hvorav 805 000 kWh gikk til varmtvann og 2 561 000 kWh gikk til varme.
 
Energibesparelsen etter installasjon av bergvarme er beregnet som følger:

  • Energisentral: 1 542 000 kWh/år
  • Høyblokker: 321 000 kWh/år
  • Lavblokk: 121 000 kWh/år
  • Total besparelse: 1 984 000 kWh/år (ca. 59%)  
  • Dette tilsvarer en kostnadsreduksjon på kr. 2 976 000,-/år med en energipris på 150 øre/kWh.
BildeTor

Ta kontakt med oss for et uforpliktende møte


Tor Sveine
Partner og styremedlem - Salgsansvarlig
+47 913 09 703
salg@noen.no

 

Flere aktuelle prosjekter

Lokverksted%20Narvik

Bane Nor

Bane NOR lokverksted i Narvik
Varmepumpen utnytter energien fra 5 energibrønner
Energikostnader redusert fra 366 366 til 151 866 kroner per år, som utgjør 41 prosent
Lillo%20Terrasse%20maps2

Lillo Terrasse Borettslag

Borettslag fire boligblokker med totalt 264 leiligheter
Innstallert 8 stk. NIBE F1345-60 kW varmepumper
Total besparelse på 1 340 000 kWh/år (57,2%)
enova-stotte

Enova støtte til borettslag og sameier

Følg oss:
foelg-oss-facebook
foelg-oss-youtube