Sjøvarmeanlegget på Narvik havn ga 77% besparelse i 2023

Anlegget på Narvik havn består av tre Nibe F-1345 60 kW varmepumper som utnytter den stabile temperaturen i sjøen ved hjelp av tre sjøkollektorer. Anlegget ble satt i drift i høsten 2022, og har gitt kunden betydelige kutt i energikostnadene.
Bilde%20uten%20tittel1
Varmepumpene forsyner kontorbyggene Fagernesveien 2 og 3. På Fagernesveien 3 benyttes det også panelovner i halvparten av bygget, som leverer 126 550 kWh med varme. Det er planlagt å konvertere til vannbåren varme i denne delen av bygget i fremtiden, og varmepumpene er dimensjonert for å dekke hele varmeforbruket i begge bygningene. 

Det har blitt utført flere tiltak for å forbedre driften og kutte energiforbruket. Følgende optimaliseringstiltak ble gjennomført: 

  • Overgang fra konstant 70 °C tur-temp til utekompensert drift
  • Nye pumper
  • Nytt vannbehandlingsanlegg
  • Nytt styresystem
  • Nytt ekspansjonsanlegg
M%C3%A5lt%20Nariv

Målt besparelse i forhold til tidligere år

I 2023 benyttet varmepumpene 174 000 kWh strøm og leverte 611 000 kWh varme.  

Energiforbruket ble redusert med 131 000 kWh gjennom optimalisering av driftsforhold.


Sjøvarmeanlegget, sammen med driftsoptimaliseringstiltak har gitt 77% besparelse i 2023.


"Vi er svært   fornøyde med driften av sjøvarmeanlegget! Det var estimert at vi ville spare 138 000 kr i 2023. Nå viser regnskapet at vi har spart 175 000 kr i løpet av 2023, hele 32 000 kr mer enn estimatet. Dette har vist seg å være en svært lønnsom investering for oss".

Finn Brattli, Rådgiver Eiendom
Narvik Havn KF

Flere aktuelle prosjekter

enova-stotte

Enova støtte til borettslag og sameier

Lillo%20Terrasse%20maps2

Lillo Terrasse Borettslag

Borettslag fire boligblokker med totalt 264 leiligheter
Innstallert 8 stk. NIBE F1345-60 kW varmepumper
Total besparelse på 1 340 000 kWh/år (57,2%)
Lokverksted%20Narvik

Bane Nor

Bane NOR lokverksted i Narvik
Varmepumpen utnytter energien fra 5 energibrønner
Energikostnader redusert fra 366 366 til 151 866 kroner per år, som utgjør 41 prosent
BildeTor

Send oss en uforpliktende forespørsel, for gratis befaring, spørsmål eller pristilbud

Tor Sveine
Teknisk sjef
+47 913 09 703
salg@noen.no

 
Følg oss:
foelg-oss-facebook
foelg-oss-youtube