Sameiet Uranienborgveien 11 går for bergvarme

Sameiet Uranienborgveien 11 har bestemt seg for å installere bergvarmepumpe som ny hovedkilde for oppvarming. Beslutningen falt etter at Nordisk Energikontroll gjorde et forprosjekt for sameiet der det ble vurdert ulike miljøvennlige fyringskilder.
Uranienborgveien-11-481x300
Det ble vurdert fjernvarme, konvertering til bioolje og bergvarme, hvor sistnevnte kom best ut av forprosjektet.

Varmepumpen som blir installert vil dekke mesteparten av behovet for romoppvarming og oppvarming av forbruksvann. Besparelsen i energiinnkjøp er så stor at den vil dekke kostnaden til den nye installasjonen. Det er også blitt besluttet oppgradere varmtvannsanlegget, slik at et helt nytt beredersystem tilpasset drift med varmepumpe vil bli installert.

Nordisk Energikontroll ser frem til å gå i gang i med oppgraderingen av fyrsentralen. Oppstart med brønnboring er planlagt januar/februar 2016.