Sameiene i Westye Egebergsgate i Oslo installerer varmepume

Sameiene Westye Egebergs gate 1-4 har installert varmepumper og faset ut oljefyringen.
DSC5430-610x300
 Nordisk Energikontroll AS var totalentreprenør for prosjektet. Det er totalt 270 leiligheter har fått fornybar energi og reduserte energikostnader. Prosjektene ble finansiert med tilskudd og lån fra Oslo Kommunes enøk-fond. Selv om prosjektet er omfattende kunne sameiene gjennomføre prosjektet uten økning av husleien for beboerne!

Prosjektet i Westye Egebergsgate har bergvarme og hele 44 energibrønner på 280 meter. Den store brønnparken leverer lavtemperatur energi til de nye varmepumpene som sameiene har installert. Varmepumpene leverer energi til varmtvannsystemet og oppvarmingen i borettslaget og skal dekker ca 90% av energibruken. Spisslasten dekkes med elektrokjel. Oljekjeler og oljetanker demontert og fjernet

Varmepumpene som benyttes i prosjektet er fra den svenske kvalitetsleverandøren NIBE. Disse maskinene er støysvake og «best i test».

Nordisk Enegikontroll gjennomførte prosjektet med gode underentreprenører. Rørleggerfirmaet Sanitær og Varmevakta sto for rørarbeidene. Bravida Norge