Nordrøn Borettslag i Narvik har installert bergvarmepumpe

Gammel oljekjele ble fjernet og erstattet med bergvarmevarmepumper. Varmepumpene dekker størstedelen av energibehovet til oppvarming. Eksisterende el-kjele dekker spisslastbehovet og fungerer som reserve dersom varmepumpene faller ut. Gammel varmtvannsbereder ble erstattet med et moderne beredersystem. Størstedelen av varmtvannet produseres nå med varmepumpene.
Fyrrom
Varmeanlegget ble satt i drift i 2018. Bergvarmeanlegget består av 2 stk. varmepumper på totalt 120 kW og det er boret 12 energibrønner på til sammen 3 100 m. Varmeanlegget erstatter bruken av fossil fyringsolje. Prosjektet har mottatt støtte fra ENOVA.