Nordrøn Borettslag i Narvik har installert bergvarmepumpe

Gammel oljekjele ble fjernet og erstattet med bergvarmevarmepumper. Varmepumpene dekker størstedelen av energibehovet til oppvarming. Eksisterende el-kjele dekker spisslastbehovet og fungerer som reserve dersom varmepumpene faller ut. Gammel varmtvannsbereder ble erstattet med et moderne beredersystem. Størstedelen av varmtvannet produseres nå med varmepumpene.
Fyrrom
Varmeanlegget ble satt i drift i 2018. Bergvarmeanlegget består av 2 stk. varmepumper på totalt 120 kW og det er boret 12 energibrønner på til sammen 3 100 m. Varmeanlegget erstatter bruken av fossil fyringsolje. Prosjektet har mottatt støtte fra ENOVA.

Flere aktuelle prosjekter

enova-stotte

Enova støtte til borettslag og sameier

Lillo%20Terrasse%20maps2

Lillo Terrasse Borettslag

Borettslag fire boligblokker med totalt 264 leiligheter
Innstallert 8 stk. NIBE F1345-60 kW varmepumper
Total besparelse på 1 340 000 kWh/år (57,2%)
Lokverksted%20Narvik

Bane Nor

Bane NOR lokverksted i Narvik
Varmepumpen utnytter energien fra 5 energibrønner
Energikostnader redusert fra 366 366 til 151 866 kroner per år, som utgjør 41 prosent
BildeTor

Send oss en uforpliktende forespørsel, for gratis befaring, spørsmål eller pristilbud

Tor Sveine
Teknisk sjef
+47 913 09 703
salg@noen.no

 
Følg oss:
foelg-oss-facebook
foelg-oss-youtube