Lokal energiproduksjon på Lillo Terrasse borettslag

Nå kan beboerne glede seg over reduserte energikosnader og storstilt overgang til fornybar energi
Lillo-Terrasse-500x300
Lillo Terrasse borettslag ligger i Betzy Kjeldsbergsvei. De fire blokkene har panoramautsikt over Oslo. 

Nordisk Energikontroll AS installerte høsten 2009 varmepumper i den første blokken. Resultatene er så gode at styret har bestemt seg for å installere også i de andre tre blokkene.

I tillegg til å installere varmepumper gjøres det tiltak, slik at man håper å kunne stenge varmesentralen helt fra tidlig vår til sen høst. Nå må varmesentralen gå hele året for å dekke varmtvannsbehovet også om sommeren.

På bildet ser man fasaden på rommet hvor varmepumpene er plassert. Uteluft tas inn gjennom risten oppe og blåses ut ca. 10°C kaldere nede. Varmen som hentes ut av luften går til å dekke største delen av varmtvannet og grunnvarmen til oppvarming i borettslaget.