Lillo Terrasse Borettslag

Nordisk Energikontroll prosjekterte bergvarme på Lillo Terrasse Borettslag i 2019. Det ble installert 8 stk. NIBE F1345- 60kW varmepumper som henter varme fra 32 energibrønner på 375 meter.
 
Lillo%20Terrasse%20maps3
Lillo Terrasse Borettslag består av fire boligblokker med totalt 264 leiligheter. Hver boligblokk har 11 etasjer og består av 66 leiligheter, samt et fyrhus. I hver blokk er det installert 2 stk. NIBE F1345-60 kW varmepumper som grunnlast. Det resterende forbruket vil i hovedsak dekkes av elektrokjelen på ekstra kalde dager. I hovedfyrrommet står det også en oljekjel som er konvertert til bioolje som kan benyttes.

Før installasjonen hadde hver blokk et temperaturkorrigert energiforbruk til varme og varmtvann på 586 000 kWh/år, totalt 2 344 000 kWh/år. Bergvarmeanlegget har energidekning på ca. 90 % og prosjektert for å oppnå besparelse på 335 000 kWh/år for én boligblokk. Det tilsvarer total besparelse på 1 340 000 kWh/år (57,2%) for hele borettslaget.  

Den reelle besparelsen for de individuelle blokkene i 2021 var som følger:
  • Betzy Kjelsbergsvei 7: 197 738 kWh tilført energi, besparelse på 388 262 kWh (66,3%)
  • Betzy Kjelsbergsvei 11: 195 457 kWh tilført energi, besparelse på 390 543 kWh (66,6%)
  • Betzy Kjelsbergsvei 13: 220 395 kWh tilført energi, besparelse på 365 605 kWh (62,4%)
  • Betzy Kjelsbergsvei 15: 204 154 kWh tilført energi, besparelse på 381 846 kWh (65,2%)
I 2021 sparte Lillo Terrasse Borettslag totalt 1 526 256 kWh ved å bytte til bergvarme, som tilsvarer prosentvis besparelse på 65,1%. De har altså spart 186 256 kWh (ca. 14%) mer enn forventet.
 

Flere aktuelle prosjekter

enova-stotte

Enova støtte til borettslag og sameier

Lillo%20Terrasse%20maps2

Lillo Terrasse Borettslag

Borettslag fire boligblokker med totalt 264 leiligheter
Innstallert 8 stk. NIBE F1345-60 kW varmepumper
Total besparelse på 1 340 000 kWh/år (57,2%)
Lokverksted%20Narvik

Bane Nor

Bane NOR lokverksted i Narvik
Varmepumpen utnytter energien fra 5 energibrønner
Energikostnader redusert fra 366 366 til 151 866 kroner per år, som utgjør 41 prosent
BildeTor

Send oss en uforpliktende forespørsel, for gratis befaring, spørsmål eller pristilbud

Tor Sveine
Teknisk sjef
+47 913 09 703
salg@noen.no

 
Følg oss:
foelg-oss-facebook
foelg-oss-youtube