Haukåsen Sameie I gikk for bergvarme

Fra 1.1-31.3.2017 har anlegget spart 530.000 kWh som tilsvarer ca. kr. 400.000,-. På årsbasis ser det ut til at besparelsen blir 1.590.000 kWh som tilsvarer kr. 1.2 mill/år. 
Haukaasen6-610x300
Haukåsen sameie ligger på Haugerud i Alna bydel i Oslo kommune og har adresser til Johan Castbergs vei 2-68. Bygningene ble oppført i 1972 og består av i alt 7 blokker med totalt 272 leiligheter. Sameiet har 1  varmesentraler  som  produserer  varme  og  varmtvann  til  alle  blokkene.

Totalt årlig energibruk er 3,1 GWh og oppvarmingen har vært gjort med elektrokjel og oljefyring. Dette er en svært vanlig oppvarmingsløsning for en rekke større borettslag og sameier.

For å fase ut oljefyring valgte sameiet å gå for en varmepumpeløsning med energibrønner. Nordisk Energikontroll AS fikk prosjeket og det ble gjennomført sommeren 2016. Det nye varmepumpeanlegget sto klart til fyringssesongen 2016/17.


Det ble i alt boret 45 energibrønner på området.

Disse energibrønnene sammen med varmepumpen på 420 kW dekker over hoveddelen av energibruken i anlegget. På de kaldeste dagene benytter man elektrokjelen som spisslast. Det ble også montert en ny fyrkjel for biofyringsolje. Denne skal fungere som reserveløsning.
ryggehallen
De 45 energibrønnene sammen med varmepumpen på 420 kW dekker over hoveddelen av energibruken i anlegget.

Flere aktuelle prosjekter

enova-stotte

Enova støtte til borettslag og sameier

Lillo%20Terrasse%20maps2

Lillo Terrasse Borettslag

Borettslag fire boligblokker med totalt 264 leiligheter
Innstallert 8 stk. NIBE F1345-60 kW varmepumper
Total besparelse på 1 340 000 kWh/år (57,2%)
Lokverksted%20Narvik

Bane Nor

Bane NOR lokverksted i Narvik
Varmepumpen utnytter energien fra 5 energibrønner
Energikostnader redusert fra 366 366 til 151 866 kroner per år, som utgjør 41 prosent
BildeTor

Send oss en uforpliktende forespørsel, for gratis befaring, spørsmål eller pristilbud

Tor Sveine
Teknisk sjef
+47 913 09 703
salg@noen.no

 
Følg oss:
foelg-oss-facebook
foelg-oss-youtube