Haukåsen Sameie I gikk for bergvarme

Fra 1.1-31.3.2017 har anlegget spart 530.000 kWh som tilsvarer ca. kr. 400.000,-. På årsbasis ser det ut til at besparelsen blir 1.590.000 kWh som tilsvarer kr. 1.2 mill/år. 
Haukaasen6-610x300
Haukåsen sameie ligger på Haugerud i Alna bydel i Oslo kommune og har adresser til Johan Castbergs vei 2-68. Bygningene ble oppført i 1972 og består av i alt 7 blokker med totalt 272 leiligheter. Sameiet har 1  varmesentraler  som  produserer  varme  og  varmtvann  til  alle  blokkene.

Totalt årlig energibruk er 3,1 GWh og oppvarmingen har vært gjort med elektrokjel og oljefyring. Dette er en svært vanlig oppvarmingsløsning for en rekke større borettslag og sameier.

For å fase ut oljefyring valgte sameiet å gå for en varmepumpeløsning med energibrønner. Nordisk Energikontroll AS fikk prosjeket og det ble gjennomført sommeren 2016. Det nye varmepumpeanlegget sto klart til fyringssesongen 2016/17.


Det ble i alt boret 45 energibrønner på området.

Disse energibrønnene sammen med varmepumpen på 420 kW dekker over hoveddelen av energibruken i anlegget. På de kaldeste dagene benytter man elektrokjelen som spisslast. Det ble også montert en ny fyrkjel for biofyringsolje. Denne skal fungere som reserveløsning.
ryggehallen
De 45 energibrønnene sammen med varmepumpen på 420 kW dekker over hoveddelen av energibruken i anlegget.