GE healthcare fornyer i kjølesentralen

GE Healthcare valgte Nordisk Energikontroll som teknisk totalentreprenør når de skulle gjøre oppgradering av kjølesentralen.
GE-healtcare
I disse dager øker vi kjølekapasiteten og fornyer deler av anlegget.

Samlet kjøleytelse blir 750 kW. Prosjektleder Tor Sveine forteller at prosjektet er teknisk utfordrende fordi anlegget må bygges samtidig som industribedriften hele tiden skal ha kjølekapasitet. Dvs store deler av anlegget må være i drift.

Nordisk Energikontroll AS som administrerer Byggdriftaliansen gjennomfører store tekniske totalentrepriser. I dette prosjektet håndterer vi rør, elektro, kjøling og bygningsmessige arbeider.