GE Healthcare får nytt kjøleanlegg

Nordisk Energikontroll fikk oppdraget med å installere nytt kjøleanlegg hos GE Healthcare i Oslo.
DSC5122-610x300
 Det teknisk krevende rehabiliteringsprosjektet ble sluttført våren 2014.

GE Healthcare valgte Nordisk Energikontroll AS i konkurranse med andre kvalitetsleverandører når de skulle skifte ut kjøleanlegget ved fabrikken i Oslo. Med de tre nye maskinene på plass får anlegget nærmere 600 kW kjølekapasitet.

Prosjektet var teknisk krevende da kjøleanlegget skulle være i drift i hele byggeperioden og levere kjøling til produksjonen. Dette medførte at deler av anlegget ble bygget nytt mens det gamle sørget for kjøling.

De gamle kjølemaskinene som hadde R22 som kuldemedium. Disse ble faset ut og erstatte av nye moderne marskiner fra Carrier med R134A som kuldemedium.

GE er en krevede kunde som har stor fokus på HMS og følger opp dette i praksis. Nordisk Energikontroll hadde med seg erfarne underentreprenørene i prosjektet. Rørarbeidene ble urført av Rør-System AS, el.arbeidene av Bravida Norge AS. Carrier kjølemaskiner ble lervert av Thermcontroll AS.