Furuset Forum

Nordisk Energikontroll har utført ny varmepumpeinstallasjon på Furuset Forum. Vi har utnyttet restvarme fra kjølemaskiner til ishockeybanen til å varme opp resten av bygget via bergvarmepumpe.
FurusetForum%2C%20bilde
Furuset Forum er en flerbrukshall på Furuset i Oslo. Hallen blir brukt til blant annet håndball, ishockey og kunstløp. Den ble bygget i 1979 og var del av en større avtale mellom Furuset Idrettsforening og IKEA som gikk ut på at IKEA fikk tomt til å bygge varehus, og Furuset Idrettsforening fikk bygget sine idrettsanlegg.
Bygget varmes opp ved hjelp av 2 stk. Nibe F1345-60kW varmepumper som leverer varme og varmt tappevann til bygget. Varmepumpene benytter varme fra kjølemaskiner som lager is til ishockeybanen til å varme opp resten av bygget. Det samlede energibehovet er beregnet å være ca. 700 000 kWh/år, hvorav 150 000 kWh/år går til oppvarming av varmtvann. Beregnet energibesparelse etter installasjon er ca. 514 820 kWh/år og beregnet reduksjon av CO2 utslipp er 47 345 kg/år. Vi har også installert varmegjenvinner i ventilasjonsanlegget med maksimal kjøleeffekt på 123 kW. Furuset Forum har fått økonomisk tilskudd fra ENOVA for tiltakene.
 
Furuset_forum
Fotot: Av Hans-Petter Fjeld – Eget verk, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=10256040

Flere aktuelle prosjekter

enova-stotte

Enova støtte til borettslag og sameier

Lillo%20Terrasse%20maps2

Lillo Terrasse Borettslag

Borettslag fire boligblokker med totalt 264 leiligheter
Innstallert 8 stk. NIBE F1345-60 kW varmepumper
Total besparelse på 1 340 000 kWh/år (57,2%)
Lokverksted%20Narvik

Bane Nor

Bane NOR lokverksted i Narvik
Varmepumpen utnytter energien fra 5 energibrønner
Energikostnader redusert fra 366 366 til 151 866 kroner per år, som utgjør 41 prosent
BildeTor

Send oss en uforpliktende forespørsel, for gratis befaring, spørsmål eller pristilbud

Tor Sveine
Teknisk sjef
+47 913 09 703
salg@noen.no

 
Følg oss:
foelg-oss-facebook
foelg-oss-youtube