Folkvang Boligselskap

Nordisk Energikontroll prosjekterte bergvarme for Folkvang Boligselskap i 2019. Det ble installert 480 kW varmepumpeeffekt (8 stk. NIBE F1345-60kW) i kombinasjon med en 411 kW tørrkjøler på taket. Anlegget har senere blitt energioptimalisert for å kunne levere lavere turtemperatur og opprettholde høy termisk komfort. 2022 har vært det mest effektive driftsåret for varmepumpeanlegget frem til nå, med en besparelse på 63%.

Folkvang%20maps

Varmepumpene henter varme fra 25 energibrønner på totalt 10 000 meter. Tørrkjøleren øker temperaturen i brønnparken ved å levere varme til energibrønnene når utetemperaturen er høyere enn brønntemperaturen.

Vi har finjustert anlegget for å hjelpe kunden med å oppnå best mulig lønnsomhet:

  • Temperaturen på varmekursen er optimalisert ved å bytte fra "konstant temperatur" i energisentralen til utekompensert temperatur.
  • For å unngå høyt trykk i radiatorene har vi satt inn frekvensstyrte sirkulasjonspumper som stiller turtall iht. behov.
  • Vi leverte nytt beredersystem med nær 90% energidekning fra varmepumpe.
Det graddagsjusterte energiforbruket før installasjonen var 2 087 256 kWh/år. Det ble beregnet at energiforbruket etter varmepumpeinstallasjonen ville være ca. 930 000 kWh/år, altså beregnet besparelse på 1 157 256 kWh (55%). Den reelle besparelsen har vist seg å være enda bedre på grunn av den overnevnte fintuningen.
  • I 2020 var elforbruket 797 092 kWh, besparelse 1 290 164 kWh (62%)
  • I 2021 var elforbruket 850 449 kWh, besparelse 1 236 807 kWh (59%)
  • I 2022 var elforbruket 764 363 kWh, besparelse 1 322 893 kWh (63%)
2022 har vært det mest effektive driftsåret for varmepumpeanlegget frem til nå!
Teoretisk%20besparelse%20FOLKVANG
Årlige totale energikostnader for Folkvang før og etter varmepumpeinvesteringen basert på betingelsene under diagrammet.

Flere aktuelle prosjekter

enova-stotte

Enova støtte til borettslag og sameier

Lillo%20Terrasse%20maps2

Lillo Terrasse Borettslag

Borettslag fire boligblokker med totalt 264 leiligheter
Innstallert 8 stk. NIBE F1345-60 kW varmepumper
Total besparelse på 1 340 000 kWh/år (57,2%)
Lokverksted%20Narvik

Bane Nor

Bane NOR lokverksted i Narvik
Varmepumpen utnytter energien fra 5 energibrønner
Energikostnader redusert fra 366 366 til 151 866 kroner per år, som utgjør 41 prosent
BildeTor

Send oss en uforpliktende forespørsel, for gratis befaring, spørsmål eller pristilbud

Tor Sveine
Teknisk sjef
+47 913 09 703
salg@noen.no

 
Følg oss:
foelg-oss-facebook
foelg-oss-youtube