Elektroniske selvangivelser varmer 32.000 kvadrat

Nordisk Energikontroll AS installerte varmepumpe i tilknytning til Skatteetatens datasentral.
befaring_hauge_1
Nordisk Energikontroll AS installerte varmepumpe i tilknytning til Skatteetatens datasentral. Varmepumpen på 600 kW henter energi fra datakjøling. Varmen brukes til oppvarming av et stort næringsbygg. Før varmepumpen ble installert gikk energien fra datakjølingen ut over tak. Gjennom dette prosjektet reduseres energibruken til datakjøling samtidig som kortreist fornybar varme kan selges som til naboen.

[Heising av skrueaggregat (2)_2] Prosjektet var utfordrende, da datasentralen måtte være i drift i hele byggeperioden. Dette ga store utfordringer på HMS siden.

I prosjektet ble det montert en Carrier væske/vann varmepumpe med skruekompressor. Denne varmepumpen ble valgt pga de gode dellastegenskapene.

I dette prosjektet har Nordisk Energikontroll AS vært totalentreprenør. Elektroarbeidene ble utført av Bravida AS, rørabeidene av Vestkon AS, automatikk av YIT. Thermocontroll sto for varmepumpeleveransen. Norconsult AS har vært byggherrens VVS-konsulent. OPAK har hatt byggeledelsen.

Det har vært stor publisitet rundt prosjektet vi gjennomførte for Skatteetaten.